Kommun & demokrati

Nyhetsarkiv Artiklar

Läs Inblick för september månad

[2022-09-02]

Skurup toppar solcellsanvändningen i Skåne och vi svarar på invånarnas solcellsfrågor, vi inviger Rydsgårdsskolan och förskolan Shiffendorf, läs om nya vallokaler, stöd och kurser för föräldrar...

Text på bild: Inblick, Nytt nummer! Grönt träd och grönska i bakgrunden.

Kommunfullmäktige 2022-09-26

[2022-09-19]

Kommunfullmäktige startar klockan 18.00 i aulan på Nils Holgerssongymnasiet. Sammanträdet går att följa via vår direktsändning.

Ordförandeklubba med silverdetaljer, vit bakgrund.

Barn- och ungdomsfullmäktige

[2022-05-24]

Vårens barn- och ungdomsfullmäktige sammanträder den 31/5 kl 9.30 i Nils Holgerssongymnasiets aula. Mötet är öppet för allmänheten.

Barn- och ungdomsfullmäktige

Sex nya e-tjänster förenklar myndighetskontakterna

[2022-03-24]

Myndigheten miljö och bygg lanserar sex nya e-tjänster. Först ut är tjänster som rör hälsoskyddsverksamhet, avfall, strandskyddsdispens, avloppsanläggningar och livsmedelsverksamhet...

Rapsfält

Hur gick det för Skurups kommun 2020?

[2021-08-30]

Varifrån får kommunen sina pengar? Hur ser framtidsutsikterna ut? Läs om de olika verksamheternas resultat, kommunens satsningar, vilka mål vi uppfyllde mm - årsredovisningen för 2020 är publicerad nu

Bild på Nils Holgerssontatyn med moln i bakgrunden