Ekonomi och budget

Kommunens ekonomienhet leder, styr och samordnar kommunens ekonomiska verksamheter. Enheten stödjer förvaltningarna och kommunstyrelsen. Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och framåtriktat.

Skattesats inkomståret 2020:

Skattesats 2020

Enhetens uppgifter:

Enhetens uppgifter är bland annat ekonomisk planering, löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut, årsredovisning, skattefrågor, kassa-, debiterings-, krediterings- och kravverksamhet, pensionsmedelsförvaltning, ekonomiska utredningar, utveckling och underhåll av kommunens ekonomisystem.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-16