Ekonomi och budget

Kommunens ekonomienhet leder, styr och samordnar kommunens ekonomiska verksamheter. Enheten stödjer förvaltningarna och kommunstyrelsen. Arbetet ska vara strategiskt, långsiktigt och framåtriktat.

 

Skattesats inkomståret 2020:

Församling Inkl kyrkoavgift Exkl kyrkoavgift  Kommunal-
skatt
Landstings-
skatt
Begravnings-avgift Kyrko-
avgift
SKURUP 32,93 31,85 20,42 11,18 0,25 1,08
SKIVARP 33,13 31,85 20,42 11,18 0,25 1,28
ViLLIE 33,16 31,85 20,42 11,18 0,25 1,31

 

Enhetens uppgifter:

Enhetens uppgifter är bland annat ekonomisk planering, löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut, årsredovisning, skattefrågor, kassa-, debiterings-, krediterings- och kravverksamhet, pensionsmedelsförvaltning, ekonomiska utredningar, utveckling och underhåll av kommunens ekonomisystem.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-04-06