Stäng
Pågående arbete

Beläggningsarbeten i centrala Skurup 4/4-18/4 2024

Datum: 4/4-2024 - 18/4-2024

I samband med VA-saneringen på Svaneholmsvägen-Södergatan skall färdigställas kommer det ske omfattande och trafikpåverkande beläggningsarbeten i centrala Skurup:

  • Rundelsgatan, Mackleansgatan samt Jakobsgatan mellan Svaneholmsvägen och Norrgatan samt kommer fräsas 4/4 och asfalteras 11/4-12/4. Under dessa tre dagar kommer det råda begränsad framkomlighet. Parkeringsförbud gäller på dessa gator mellan 3/4/-13/4.
  • På Södergatan mellan Fabriksgatan och Femkorset läggs asfalt (bundet bärlager) den 10/4. Under arbetena kommer det råda begränsad framkomlighet för motorfordon, välj om möjligt annan väg.
  • På Svaneholmsvägen mellan Västra Spetsgatan och Jakobsgatan läggs asfalt (slitlager) den 15/4. Under arbetena kommer det råda begränsad framkomlighet för motorfordon, välj om möjligt annan väg.
  • I cirkulationsplatsen Jakobsgatan/Svaneholmsvägen samt på Enskiftesgatan läggs asfalt (slitlager) den 16/4. Under arbetena kommer det råda begränsad framkomlighet för motorfordon, välj om möjligt annan väg.
  • På Svaneholmsvägen mellan Jakobsgatan och Femkorset och på gång- och cykelväg mellan Jakobsgatan och Fabriksgatan läggs asfalt (slitlager) den 17/4. Under arbetena kommer det råda begränsad framkomlighet för gående och cyklister, välj om möjligt annan väg.
  • Fabriksgatan i anslutningen till korsningen med Södergatan kommer fräsas 8/4 och asfalteras (slitlager) 18/4. Under arbetena kommer det råda begränsad framkomlighet för motorfordon, välj om möjligt annan väg.
  • Kompletterande men ej trafikpåverkande beläggningsarbeten kommer även att pågå vecka 18.
Publicerad:
Senast uppdaterad: