Förskola och barnomsorg

Förskolan är första steget i utbildningssystemet

Du kan fritt önska vilken förskola du vill placera ditt barn på. Vi gör allt vi kan för att du ska få den förskola du ansökt om.

Vi erbjuder förskola för alla barn i åldrarna 1-5 år i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov enligt skollagen. För barn till föräldralediga erbjuds förskola 15 timmar per vecka under terminstid.

För all tre-, fyra- och femåringar finns allmän förskola. Det innebär att alla barn erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året i förskola från och med höstterminen det år de fyller tre år. Den allmänna förskolan är frivillig.

 

 

Tänk på...

Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden.

Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-02-09