Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ger kunskaper som du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet samt möjliggör fortsatta studier.

Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och:

  • saknar sådana kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.


För dig som studerar på grundläggande nivå gäller följande:

  • Undervisningen är kostnadsfri
  • Läroböcker får du låna mot en depositionsavgift
  • Studierna är CSN berättigade

Kurser på grundläggande nivå kan kombineras med kurser på gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare.

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2020-10-09