VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

Vid gasutsläpp, höjd beredskap, stor brand eller annan allvarlig olycka, kan allmänheten i vissa tätorter varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
  • Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV.
  • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
  • Ta del av information från informationsnumret 113 13.

Numret 112 ska endast användas vid akut fara.

Utomhusvarning - Viktigt Meddelande

Systemet för utomhusvarning, Viktigt Meddelande, som populärt kallas för "Hesa Fredrik", finns för att varna allmänheten både under höjd beredskap och i fredstid.

Ljudsändarna sitter främst i kommunens tätort. Se länken nedan för att se var ljudsändarna finns i Skurup.

https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_VMA.html

Jag hör inte ljudsändarna

Om du inte hör ljudsändarna under kvartalsprovet, kan det vara så att du befinner dig för långt bort från närmaste ljudsändare, eller att det inte finns några i närheten där du befinner dig. En ljudsändare hörs cirka 400 meter från dess placering. Om du befinner dig inomhus är det inte säkert att signalen hörs.

Kvartalsprov

Utomhusvarningssystemet prövas för att kontrollera den tekniska utrustningen, samt öva de personer som hanterar utomhusvarningssystemet. Detta görs för att upptäcka brister i teknik och metoder. Provet är också till för att befolkningen ska höra och lära sig känna igen signalen.

Utomhusvarningssystemet prövas fyra gånger per år, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då ljuder utomhussignalen ”Viktigt Meddelande” i de tätorter som har utomhusvarningssystemet och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Klockan 15.05 avslutas provet med signalen ”Faran över” som är en 30-40 sekunder lång signal.

Mer information hittar du hos MSB 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/befolkningsskydd/varningssystem/utomhusvarning-ny/

 

Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2023-01-02