Vindkraft

Sveriges politiska ledning har tagit tydlig ställning för en utbyggnad av förnyelsebar energi, däribland vindkraft. De största fördelarna med vindkraftsproducerad el fås på nationell nivå i form av miljövänlig el medan nackdelarna upplevs lokalt till exempel buller, skugga från rotorbladen, påverkan på fågelstråken samt visuell påverkan.

I Skurup hade vi 2002 en folkomröstning angående etablering av havsbaserad vindkraft längs sydkusten. Kommuninvånarna i Skurup röstade med en liten marginal Nej.

Kommunen har tagit fram en vindkraftspolicy för landbaserad vindkraft. Policyn antogs under hösten 2009. Den senaste versionen finns att ladda ner under länkar.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-09-16