Vilda djur och skadedjur

De flesta människor reagerar med stort medlidande när man träffar på ett vilt djur som tycks ha något problem, att det till exempel är skadat, verkar vara sjukt eller att det är en unge som är övergiven av mamman. Man vill helt enkelt hjälpa djuret på något sätt. Tänk dock på att naturen ofta sköter sig själv bäst. Många gånger är till exempel ensamma rådjurskid inte alls övergivna utan helt normalt har mamman lämnat ungen några timmar.

Vem ska man kontakta när det gäller vilda djur?

När det gäller skadade vilda djur ska man kontakta polisen eller katastrofhjälp för fågel och vilt. Är det så att man själv råkat skada ett djur genom påkörning så är man skyldig att anmäla detta till polisen så fort som möjligt.

 

Vad är skadedjur?

Förr i tiden hade ohyra och skadedjur stor betydelse för uppkomsten av epidemier, men förbättrad hygien och råttsäkring av byggnader har klart minskat skadedjurens betydelse som smittspridare.

 

Till ohyra räknas ofta olika typer av mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor, kackerlackor m.m. Om en insekt ska betraktas som ohyra eller inte avgörs inte av arten, utan av mängden och platsen insekten uppträder på. Detsamma gäller för skadedjur.

Med skadedjur avses bl.a. möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar, vissa duvarter, samt vilda djur som uppehåller sig i närheten av våra bostäder, t.ex. rådjur, grävlingar och mårddjur. En förutsättning för ingripande är att förekomsten av djuren innebär olägenhet för hälsa och miljön.

 

Vems ansvar?

Enligt gällande lagstiftning är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för sanering av ohyra och skadedjur i bostadslägenhet i sin fastighet. Denna skyldighet gäller även om hyresgästen är den som har förorsakat förekomsten av ohyra. Om hyresgästen inte förorsakat förekomsten av ohyra, kan han kräva ersättning för kostnader han får för att utrota ohyra.

 

För att undvika missförstånd bör man ta kontakt med sitt försäkringsbolag. Information ska finnas i varje hyreshus om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar vid förekomst av skadedjur eller ohyra. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via hyresvärden.

 

När det gäller ägare av enfamiljshus, d.v.s. villaägare och radhusboende, är det deras ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur och ohyra. Oftast har dessa former av boende en skadedjursförsäkring som är kopplad till villa- och hemförsäkring som reglerar förekomst och bekämpning av ohyra eller skadedjur. I situationer där förekomsten av skadedjur är ett faktum, ta kontakt med ditt försäkringsbolag och begär därefter sanering av det berörda saneringsföretaget.

Sidansvarig: Myndighetsenheten
Sidan uppdaterad 2023-05-16