Vatten och avlopp

På denna sida hittar du samlad information om vatten och avlopp. Här finns även aktuell driftsinformation.

Aktuellt

2021-07-28

Kl. 10.00:
Vattnet stängs av i området kring Ringduvevägen i Skurup, till följd av en vattenläcka. Vattnet beräknas åter vara i drift under dagen. Vatten finns att hämta i Stadsparken. Vänligen tag med eget kärl. 


2021-07-05 kl 12.00

Bevattningsförbudet hävt mellan kl 22.00-06.00.

Mellan klockan 06.00-22.00 råder det fortfarande bevattningsförbud. Var återhållsam med bevattning under den tid det är tillåtet. Om förbrukningen ökar drastiskt så kommer bevattningsförbudet att åter gälla hela dygnet.

Vid bevattningsförbud är det förbjudet att använda kommunalt vatten till:

 • Bevattning av gräsmattor, blommor eller annan växtlighet med vattenslang eller vattenspridare (bevattning får ske med vattenkanna)
 • Bevattning av fotbollsplaner, tennisplaner och liknande
 • Fylla pooler eller byta vatten i pooler och spabad
 • Högtyckstvätta exempelvis fasader och fordon

Om dricksvattnet tar slut

Om bevattningsförbudet inte hörsammas och dricksvattnet tar slut kommer huvudmannen, Skurups kommun, att placera ut nödvattentankar så att berörda invånare kan klara sina mest grundläggande behov. Vattenuttaget från nödvattentankar är förenat med kokningsrekommendation.

Kokningsrekommendation

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning
 • Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt
 • Det räcker att koka upp vattnet-det behöver inte koka en viss tid
 • Förvara dricksvattnet i en väl rengjord behållare, gärna i kylskåpet

Om du bryter mot bevattningsförbudet

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan huvudmannen komma att stänga av vattnet eller sätta in en så kallad strypbricka. Detta med stöd av LAV-Lagen om Allmänna Vattentjänster. För att en vattenavstängning ska bli aktuell krävs enligt 43§ LAV att följande kriterier uppfylls:

 1. Fastighetsägaren har åsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter enligt denna lag.
 2. Försummelsen är väsentlig
 3. Avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa
 4. Huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig tid att vidta rättelsen
 5. Fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte vidtagit rättelse inom skäliga tiden

Alla fem punkter ska besvaras jakande för att avstängningen ska kunna ske. Det är fastighetsägaren som adresseras i samband med vattenavstängning. Skälig tid är 14 dagar.

 

 

 

Spara vatten - stäng kranen

Här får du lite tips hur du kan spara vatten i vardagen:

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.

Sommartid: Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen och med kanna - undvik att vattna när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
 • Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.

Bra att veta:

 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • Det går åt ca 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • Varje person gör i snitt av med 140 liter vatten per dag.

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH.

Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt.

För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

Utbyggnad av vattenledning, Skurup-Skivarp

Nu startar utbyggnaden av vattenledningen mellan Skurup och Skivarp och första etappen är Skivarp-Torsjö.

Skanska är kommunens entreprenör i detta projekt och de kommer att etablera sig på parkeringsplatsen vid Ramsbovägen-Möllevägen, vilket innebär att antalet p-platser blir begränsade.

Det kan också bli begränsad framkomlighet på Kyrkovägen i Skivarp, aktuell status kommer att uppdateras på denna sida efterhand.

Arbetet beräknas pågå året ut.

Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2021-08-03