Hand som håller vattenglas

Vatten och avlopp

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH. Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt.

Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt. För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

Information om förarbete för upprustning av södra delen av Kyrkogatan

Under 2017 ska va-ledningarna saneras och ny gång- och cykelled, trottoar och vägbana anläggas på Kyrkogatans södra del. Förarbetet med detta, bl a provtagning, filmning och riskinventering av byggnader, startar under våren 2016. Mer information hittar du under länkar.

Att ansöka om kommunalt VA

Ansökan om anslutning till eller utökning av kommunalt vatten- och avlopp (VA) ska lämnas till gatukontoret tre veckor före anslutningstillfället. Med ansökan ska bifogas en situationsplan som redovisar placeringen av ledningarna. Ansökningsblankett och information om taxor hittar du under länkar.

2017-10-17

Ombyggnad av vattenverket

På grund av ombyggnadsarbeten på vattenverket i Skurup 2017-10-19 kl 02:00 – 05:00 kan tryckfall i ledningsnätet uppstå.

Detta ombyggnadsarbete, är för att trygga vattenförsörjningen vid eventuella strömavbrott.

Efter reparationsarbetet kan missfärgning av vattnet uppstå.

Undvik därför att använda tvätt och diskmaskiner tills att renspolning är klar.

Kommunteknik
Driftledare
Göran Sivertsen
goran.sivertsen@skurup.se
Tel 070-3140852

- - -

Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår ständigt för att möjliggöra anslutning av allt fler fastigheter samt för att förnya och förbättra nätet. Ca 95% av kommuninvånarna kommunalt vatten och förbrukar 1,3 miljoner m3 vatten per år.

Drift och underhåll sker av fyra vattenverk med tillhörande vattenborror. Vidare finns tolv tryckstegringsstationer och 36 mil vattenledningar. Ca 75% av invånarna är anslutna till kommunalt avlopp. Avloppsvattnet tas om hand i 18 mil avloppsledningar. Med självfall och 22 pumpstationer samlas och överföres avloppsvattnet till Ystads avloppsreningsverk.

Från kommunens fritidsanläggning och bebyggelsen i Bingsmarken överförs avloppsvattnet via två avloppspumpstationer till avloppsreningsverket i Smygehamn (Trelleborgs kommun) för behandling.

Sidansvarig: Fredrik Bengtsson
Sidan uppdaterad 2017-12-14

Felanmälan

Vatten-/avloppsläcka
Under kontorstid 

Tel: 0411-53 60 00

Vid akuta problem och felanmälan utanför kontorstid
Tel: 040-676 90 65 (SOS Alarm)

Länkar

Allmänna bestämmelser, ABVA

För att använda kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Förarbete med upprustning av södra delen av Kyrkogatan

Informationsbrev till boende längs Kyrkogatans södra del

Gränsvärdeslista

För bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Skurups kommun

Information till fastighetsägare

Om kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2017, förenklad

Bland annat anläggningsavgifter, fasta och rörliga avgifter

Vatten- och/eller avloppsanläggning, kommunal anslutning - ansökan

Uppgift om behörig installatör måste vara ifylld för att ansökan ska kunna behandlas.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?