Hand som håller vattenglas

Vatten och avlopp

Utbyggnad av avloppsnät i Janstorp

Nu har arbetet med att bygga ut det kommunala avloppsnätet i Janstorp börjat.

Inledningsvis kommer vi bygga ut stamledningarna så det kommer inte bli aktuellt med några inkopplingar av fastigheter på 4-5 månader ännu. Alla avsättningar till fastigheterna kommer göras i samråd med fastighetsägarna.

Har ni några frågor så maila gärna till peter.dahl@skurup.se eller per.andersson@skurup.se Du kan även kontakta vår entreprenör MVB som också kan hjälpa till vid eventuella frågor, de har sin etablering på Kämpavallen.

 

 

Dricksvatten i Skurup

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH. Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt. Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt. För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

Ansöka om kommunalt VA

Ansökan om anslutning till eller utökning av kommunalt vatten- och avlopp (VA) ska lämnas till gatukontoret tre veckor före anslutningstillfället. Med ansökan ska bifogas en situationsplan som redovisar placeringen av ledningarna. Ansökningsblankett och information om taxor hittar du under länkar.

Utbyggnad och underhåll

Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår ständigt för att möjliggöra anslutning av allt fler fastigheter samt för att förnya och förbättra nätet. Ca 95% av kommuninvånarna kommunalt vatten och förbrukar 1,3 miljoner m3 vatten per år.

Drift och underhåll sker av fyra vattenverk med tillhörande vattenborror. Vidare finns tolv tryckstegringsstationer och 36 mil vattenledningar. Ca 75% av invånarna är anslutna till kommunalt avlopp. Avloppsvattnet tas om hand i 18 mil avloppsledningar. Med självfall och 22 pumpstationer samlas och överföres avloppsvattnet till Ystads avloppsreningsverk.

Från kommunens fritidsanläggning och bebyggelsen i Bingsmarken överförs avloppsvattnet via två avloppspumpstationer till avloppsreningsverket i Smygehamn, Trelleborgs kommun för behandling.

Sidansvarig: Håkan Svensson
Sidan uppdaterad 2019-04-15

Ansökan

Vatten- och/eller avloppsanläggning - ansökan

Uppgift om behörig installatör måste vara ifylld för att ansökan ska kunna behandlas.

Felanmälan

Vatten-/avloppsläcka
Under kontorstid 

Tel: 0411-53 60 00

Vid akuta problem och felanmälan utanför kontorstid
Tel: 040-676 90 65 (SOS Alarm)

Länkar

Allmänna bestämmelser, ABVA

ABVA, allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Gränsvärdeslista

För bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Skurups kommun

Information till fastighetsägare

Om kommunens allmänna vatten- och avloppstjänster

VA-taxa 2019, förenklad

Bland annat anläggningsavgifter, fasta och rörliga avgifter

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?