Västeräng

- Skurups största exploateringsprojekt sedan 70-talet

Det 20 hektar stora området ska bebyggas med 170 bostäder, ett särskilt boende med 58 lägenheter, förskola, grundskola och en park. Västeräng planeras i ett utmärkt läge nära både Skurups station och centrum.

Utbyggnad av området sker gradvis och den första delen, etapp 0, är nästan fullt utbyggd. Markarbeten har påbörjats på nästa del, etapp 1, och planer har även påbörjats för den sista delen, etapp 2.

 

På denna sida kan du läsa om allt som händer på Västeräng!

 

Flygfoto exploateringsområde projekt Västeräng

Klicka på bilden för större version

Det har länge funnits i kommunens vision att Skurup ska växa västerut. 2016 påbörjades köp av fastigheterna på området. 2017 hölls en tävling där skolklasser i Skurup fick lämna sina bästa förslag på vad det nya exploateringsområdet skulle heta, Västeräng blev det vinnande förslaget.

Etapp 1

Detaljplanering av etapp 1 är genomförd och markarbeten på området har påbörjats. Här kommer det att byggas 170 bostäder i form av flerbostadshus, rad- och parhus. 22 villatomter kommer att släppas till den kommunala tomtkön. Det kommer även byggas ett särskilt boende (SÄBO) med 58 lägenheter och en förskola.

 

Markarbeten på området kommer att pågå till sommaren 2021 och därefter kommer infrastrukturen att byggas. Det nya grönområdet, Ängsparken, kommer också att anläggas med bland annat damm, lekplatser och kullar. Byggnation påbörjas sommaren 2021.

Skiss bebyggelsestruktur etapp 1 Västeräng

 

Etapp 2

Ett detaljplaneförslag för sista delen på Västeräng har varit ute på granskning. Här planeras fler bostäder, grundskola och idrottshall. Läs om detaljplaneförslaget på: skurup.se/detaljplaner.

skiss bebyggelsestruktur etapp 2 Västeräng

 

Etapp 0, 27 villatomter på Ängsgatan

2018 släppte kommunen 27 fribyggartomter till den kommunala tomtkön. Flera är redan inflyttade och de sista tomterna håller på att bebyggas - alla tomter är sålda.

Fotografi över hus längs med en gata

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2020-11-18