Västeräng

Skurups största exploateringsprojekt sedan 70-talet. På det 20 hektar stora området planeras det 170 bostäder, ett särskilt boende med 58 lägenheter, förskola, grundskola och en park. Västeräng planeras i ett utmärkt läge nära både Skurups station och centrum.

Utbyggnad av området sker gradvis och den första delen, etapp 0, är nästan fullt utbyggd. Markarbeten har påbörjats på nästa del, etapp 1, och planer har även påbörjats för den sista delen, etapp 2.

På denna sida kan du läsa om allt som händer på Västeräng!

Flygfoto över västra delen av Skurup, området Västeräng markerat med vit färg

Flygfoto över en del av Skurup, området Västeräng vitmarkerad

Det har länge funnits i kommunens vision att Skurup ska växa västerut. 2016 påbörjades köp av fastigheterna på området. 2017 hölls en tävling där skolklasser i Skurup fick lämna sina bästa förslag på vad det nya exploateringsområdet skulle heta, Västeräng blev det vinnande förslaget.

Etapp 1

Detaljplanering av etapp 1 är genomförd och markarbeten och utbyggnad av infrastruktur är i full gång. Även det särskilda boendet för äldre, med 58 lägenheter, och förskolan håller redan på att byggas. Ytterligare kommer resterande 170 bostäderna i form av flerbostadshus, rad- och parhus samt 22 villor. att påbörjas stegvis under 2022. 

Markarbeten samt utbyggnad av infrastruktur kommer att pågå till januari 2022. Det nya grönområdet, Ängsparken, kommer också att anläggas med bland annat damm, lekplatser och kullar.

De 22 villatomterna har släppts till kommunens tomtkö och nästan alla är bokade.

Skiss bebyggelsestruktur etapp 1 Västeräng

 

Etapp 2

Ett detaljplaneförslag för sista delen på Västeräng har tagits fram. Här planeras fler bostäder, grundskola och idrottshall. Projektering av området pågår.

Skiss bebyggelsestruktur etapp 2 Västeräng

 

Etapp 0, 27 villatomter på Ängsgatan

2018 släppte kommunen 27 fribyggartomter till den kommunala tomtkön. Flera är redan inflyttade och de sista tomterna håller på att bebyggas - alla tomter är sålda.

Fotografi över hus längs med en gata

Sidansvarig: Ashley Andersson
Sidan uppdaterad 2021-11-03