Avgifter och regler inom vård och omsorg

Avgifter för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm med mera beskrivs i informationsbroschyren Avgifter inom vård och omsorg Öppnas i nytt fönster.
Du hittar även broschyren under länkar.

För att kunna fastställa din avgift för Vård och Omsorg 2023 vill vi att du fyller i blanketten Inkomst och Bostadsförfrågan 2023. 
Detta gäller även om du endast har trygghetslarm då avgiften för trygghetslarmet kan prövas mot ditt avgiftsutrymme.

Om du inte vill lämna uppgifterna om dina ekonomiska förhållande finns det möjlighet för detta i blanketten. Detta innebär att man då accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa.

Vid ifyllnad av Inkomst och bostadsförfrågan så ska du inte fylla i din pension från Pensionsmyndigheten utan endast pensioner från andra utbetalare exempelvis KPA, AMF eller Alecta.

Blanketten ska vara oss tillhanda senast 17 februari 2023 för att denna ska kunna gälla från och med 1 januari 2023.
Har inte blanketten inkommit kommer högsta avgift att debiteras ut till dess den inkommit. 

Man har möjlighet att inkomma med uppgifter under hela året, dock så rättas avgiften inte bakåt i tiden utan nya avgift gäller först för inkommen månad.

Avgiftsbeslut skickas ut efter omräkningen I avgiftsbeslutet framgår det vad avgiften  för 2023 är och hur denna har fastställts.

Vi vill samtidigt be er att ansöka om bostadstillägg. Detta görs via Pensionsmyndigheten. Frågor rörande bostadstillägg kontakta Pensionsmyndigheten,
0771-776 776.

Sidansvarig: Regina Silvander
Sidan uppdaterad 2023-02-28