Moln som formats som ett hjärta

Vårdnad, boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Det krävs då att föräldrarna gemensamt kan fatta beslut kring frågor rörande barnet. Detta gäller oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller ej. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn.

Vårdnad,

Vårdnad är ett juridiskt begrepp, vars innehåll regleras av föräldrabalken. Innebörden av ordet reglerar det ansvar föräldrar har för sitt barn till dess det fyllt 18 år. Lagstiftningen går allt mer mot att gemensam vårdnad är en självklarhet, även då föräldrarna är separerade. Den gemensamma vårdnaden kan också i vissa fall behållas även om en förälder motsätter sig detta, men endast om det skulle vara till gagn för barnet.

Boende,

Domstol ges numera möjlighet att besluta om var barnet/barnen skall bo, utan att upplösa den gemensamma vårdnaden, vilket inte var möjligt enligt tidigare lagstiftning. Socialtjänsten gör också dessa boendeutredningar på uppdrag av domstol.

Umgänge,

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Umgänget skall utformas helt och hållet med utgångspunkt från barnets behov. De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget skall utformas. Den allmänna uppfattningen är numera att det är bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den föräldern som det inte bor hos.

Om föräldrarna inte kan nå en överenskommelse, måste domstol fatta beslut i frågan. Även i vårdnads- och boendetvister utför socialtjänsten umgängesutredningar på domstolens begäran.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge,

Föräldrar som är överens kan själva avtala om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom. Avtalen upprättas vanligen vid socialtjänsten, som också måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen. Avsikten med vård- och omsorgsnämndens godkännande är att så långt som möjligt försäkra sig om att avtalet verkligen är till barnets bästa, då avtalen har viktiga konsekvenser för barnet.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2020-09-18

Kontakt

Kontaktperson:

Tel: 0411-53 63 18
Fax: 0411-53 62 08


Telefontid
mån-fred 11.00-12.00
 

Postadress:
Skurups kommun
Individ- och familjeomsorg
274 80 Skurup 

Besöks-/leveransadress:
Fiskaregatan 5, Skurup Se karta

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?