Värdegrundsarbete

Värdegrundsarbete – grunden för trygghet, trivsel och lärande

Om Förskolan

Att vara barn på vår förskola innebär att du längtar till verksamheten som är rolig, trygg och lärorik. Du blir bekräftad utifrån dina individuella egenskaper och får möjlighet att växa och utvecklas utan begränsande normer. Dina styrkor lyfts och du upplever dig som en tillgång. Du vet att du kan vända dig till de vuxna om du behöver hjälp eller stöd. Du har en begynnande insikt i att du, tillsammans med förskolans vuxna, har inflytande över och delar ansvar i alla beslut som rör dig. Du har möjlighet att genom deltagande i olika processer utveckla förståelse för demokratins grundprincip om allas lika värde. Du upplever dig sedd och hörd och har en stark framtidstro.

Källa: Skurup Förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling – vår vision!

I en trygg och trivsam miljö främjas barns utveckling och lärande. Alla barn, elever och studerande har rätt till en trygg och stimulerande miljö fri från diskriminering och kränkande behandling enligt bestämmelser i Skollagen (2010-800) och i Förskolans läroplan (Lpfö18). Det innebär att förskolan och skolan måste arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering, trakasserier samt kränkningar och undanröja hinder för allas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

Förebyggande arbete

Skurups Förskola har ett förebyggande och främjande värdegrundsarbete som är en naturlig del av vår verksamhet. Det innebär att vi dagligen arbetar med värdegrund och förhållningssätt. Vi arbetar aktivt för att skapa ett gott klimat där alla behandlar varandra med respekt. Ett gott bemötande och ett demokratiskt arbetssätt tillämpas. Konkreta upplevelser och personalens förhållningssätt som förebilder är avgörande.

För att lyckas med värdegrundsuppdraget har varje förskola en eller två värdegrundspedagoger som dessutom arbetar övergripande i en värdegrundsgrupp som träffas en gång i månaden, där kommunens alla värdegrundspedagoger ingår. Arbetet leds av rektor och specialpedagog. Arbetet mynnar ut i en, för varje förskola, lokal plan mot diskriminering och kränkande behandling. Just din förskolas plan hittar du via länk på förskolans hemsida.

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2021-08-23