Vångens förskola ligger naturskönt i södra Skurup, nära ankdammen och biblioteket. Vi har en stor och gemensam gård som inbjuder till lek och utmaningar samt barnen kan lära sig att ta hänsyn till varandra. Vi har även ett sovloft där barnen kan vila eller sova middag.

 

Om Vångens förskola

På Vångens förskola arbetar vi över avdelningsgränserna med de äldsta barnen. Sista året som barnen går på förskolan ingår de i en grupp som kallas för "Guldgänget"!
I Guldgänget träffas alla blivande sexåringar från Penseln och Klossen en gång i veckan tillsammans med en pedagog från respektive avdelning. Under dessa möten har vi skolförberedande aktiviteter som grundar sig på barnens önskemål om vad de vill kunna inför skolstarten:
  • jag vill skriva mitt namn
  • jag vill räkna till 20
  • jag vill lära mig bokstäver
  • Jag vill slå kullerbyttor.
  • Genom olika samarbetsövningar och lekar undervisar vi barnen på ett lekfullt sätt och  försöker förbereda dem inför skolstarten.
  • Under vårterminen går vi på besök till de olika skolorna i kommunen. Då får barnen vara  med på samling och lektion samt äta i skolmatsalen, barnen får även möjlighet att leka på  deras utegård.

Hållbarhet

Vångens förskola blev "grön flagg" certifierade år 2016, efter att ha jobbar med konsumtion, livsstil - hälsa och närmiljö under ett och ett halvt år.

Vi har alltid jobbat med hållbar utveckling och miljömedvetet på vår förskola genom att återvinna material, sopsortera och odla grönsaker.

2021/2022 kommer vår förskola att arbeta med teman kring Livstil & hälsa med fokus på rörelse, matvanor och kamratskap. Allt vi gör grundar sig i de diskussioner som vi har i vårt barnråd som vi har med barn från varje avdelning. Där får barnen berätta vad de tycker är spännande och vill lära sig mera om.

Grön flagg går som en röd tråd genom hela vår verksamhet!

På Vångens Förskola har vi fyra avdelningar. Två avdelningar till de yngre barnen (Noten och Sagan) och två avdelningar till de äldre barnen (Klossen och Penseln).

På Vången anser vi att den pedagogiska miljön är enormt viktig för barnens utveckling och lärande. Genom att förändra den efter de barn som för tillfället vistas där känner vi att vi på ett bra sätt tar tillvara barnens intressen och tillgodoser deras behov. 

 

Vi är kreativa

Alla barn, även de minsta har mycket material tillgängligt. Färg, klister och mycket mer finns alltid framme på barnens höjd för att barnen ska kunna skapa fritt. Hos oss är barnen delaktiga i sin egen vardag både vad gäller rutinsituationer, planerad verksamhet, projekt och lek. 

 

 

Sidansvarig: Carina Andersson
Sidan uppdaterad 2022-08-05