Valnämndens ledamöter och ersättare

Mandatperioden 2019-2022

Ordförande:
Sten Hamberg (-)

1 vice ordförande:
Björn Hortevall (M)

2 vice ordförande:
Ingvar Wennersten (SD)

Ledamöter:
Sten Hamberg (-)
Björn Hortevall (M)
Ingvar Wennersten (SD) 
Roland Hansson (S)

Ersättare:
Bo Bergquist (SkuP)
Per Ola Kullberg (C)
Arne Nilsson (SD)
Eva Roslund (S)
Kristina Wieslander (V)

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-05-03