Två personer cyklar, grusväg, staket, grönska och solsken.

Vägsamfälligheter

Väg nr
Tidigare vägnr inom parentes

Väghållare

21752
(EV M 24 U sammansl. med väg 823 U)

Havbergs Samfällighetsförening

21820
(EV M 110 U)

Krabbeholmsvägens vägsamfällighet

21836
(EV M 130 U)

Karlsryd-Beden vägsamfällighet

21837
(EV M 131 U)

Slimminge södra vägsamfällighet

21838
(EV M 132 U)

Ölöv-Torsvik vägsamfällighet

21863
(EV M 166 U)

Häckenfälts vägsamfällighet
(Näbbarp-Skavholmen Ensk. v. M 166)

21894
(EV M 200 U)

Mariefältsvägens vägsamfällighet

21916
(EV M 231 U)

Stenshult-Lered samfällighetsförening

21936
(EV M 261 U)

Saritslöv-Sjölands samfällighetsförening

21950
(EV M 280 U)

Kullavägarnas vägsamfällighet

21961
(EV M 292 U)

Kropp-Öremölla vägsamfällighet

21981
(EV M 316 U)

Altona-Kinkebäck vägsamfällighet

21990
(EV M 329 U)

Faxevägens samfällighetsförening

22024
(EV M 379 U)

Katslösa norra vägsamfällighet

22056
(EV M 427 U)

Mossby vägsamfällighet
(Enskilda vägen M 427 U Mossby)

22090
(EV M 475 U)

Fladhults vägsamfällighet
(Flathult Enskilda vägen M 475)

22102
(EV M 489 U)

Ugglesjövägarnas vägsamfällighet

22120
(EV M 515 U)

Svaneholms vägars vägsamfällighet

22168
(EV M 570 U)

Villie vägsamfällighet
(Enskilda vägen M 570 U Södra Villie)

22169
(EV M 571 U)

Kulladals vägsamfällighet

22171
(EV M 573 U)

Katslösa-Tånebro vägsamfällighet

EV M 580 U
(finns på Sjöbos lista)

Stallerhult
(Enskilda vägen M 580)

22191
(EV M 596 U)

Norra Almaröd vägsamfällighet

22193
(EV M 598 U)

Örsjö Norra vägsamfällighet

22206
(EV M 614 U)

Skogängen-Stacklaröd vägsammanslutning
(Raby-Janstorp)

22249
(EV M 680 U)

Vemmenhög-Stavberg vägsammanslutning

22250
(EV M 682 U)

Varmlösa-Nykulla vägsamfällighet
(Enskilda vägen M 682)

22251
(EV M 683 U)

Varmlösa-Vallösa Norra vägsamfällighet

22252
(EV M 684 U)

Sandåkra-Hagadal samfällighet
(Brodda-Sandåkra Samfällighetsför.)

22253
(EV M 685 U)

Ekarp-Lered vägsammanslutning

22259
(EV M 699 U)

Sandåkra-Ängamöllans vägsamfällighet

22311
(EV M 791 U)

Villie by vägsamfällighet

22314
(EV M 794 U)

Lindhult-Frankhult samfällighetsförening

22321
(EV M 806 U)

Lindbyvärns samfällighetsförening

22323
(EV M 809 U)

Ugglesjö vägsammanslutning

22335
(EV M 822 U)

Villie Södra nr 29

22442
(EV M 942 U)

N. Olstorps samfällighet

33749
Ny vägsamf.

Västra Vemmenhögs Östra vägsamfällighet

Sidansvarig: Jennie Luthander
Sidan uppdaterad 2022-05-20