Aktuella vägarbeten

Bilden visar vägarbete på Södergatan, Skurup. Foto: Linn O.

Aktuella vägarbeten

Nedan finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

VA-sanering Södergatan Skurup

Asfaltering Parkgatan med omnejd - klart vecka 38

Onsdag 2/9 inleds arbeten med att asfaltera om Parkgatan i Rydsgård samt sträckan av Norregatan från Parkgatan och ut till Västra Storgatan. Arbetena beräknas pågå vara färdigt vecka 38 och fastighetsägare kommer att kunna nå sina fastigheter under tiden.  

Parkgatan Rydsgård

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

Skurups kommun inleder den 31/8 2020 arbetet att utveckla och bygga vägar, GC-vägar, parkeringar med mera inom området på södra sidan av Rydsgårds station. Detta kommer bli ett stort lyft för hela Rydsgårds stationsområde och beräknas vara färdigt februari 2021. De åtgärder som kommer att genomföras är:

 • Asfaltering av vägar och ny anslutning till Västra Storgatan.
 • 60 asfalterade parkeringsplatser.
 • Asfalterade gång- och cykelvägar.
 • 24 nya cykelparkeringar under tak med ramlås.
 • Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett.
 • Plantering av träd och buskar samt anläggning av grönytor.
 • Bullerplank utmed spåret.
 • Läggning av vatten- och avloppsledningar.

Arbetena innebär att rödmarkerade gator inte kommer kunna trafikeras med bil (fastighetsägare kan nå sina fastigheter med fordon) under byggtiden men man kommer att kunna ta sig fram till fots, såväl till och från stationen som fastigheterna. Parkeringsmöjligheten precis vid stationen är begränsad till de gulmarkerade 7 platserna i kartan nedan. Vänligen respektera att parkeringarna vid Rydsgårdshus och Capio Novakliniken är privata och får ej användas av pendlare. Den parkeringsplats som under byggtiden rekommenderas för pendlare är:

 • Parkeringen vid Rydsgårds arena (cirka 80 platser, cirka 800 meter från stationen).

Vi tackar alla Rydsgårdsbor och pendlare för er förståelse och hänsyn under byggtiden och hoppas att ni, liksom vi, ser fram emot ett nytt och fint stationsområde!

Rydsgård

Rydsgårds Arena

 

VA-sanering på Södergatan

2020-08-10

Södergatan etapp 3: 12/8-7/10

Nästa etapp inleds preliminärt den 12/8 och pågår till den 22/9 vilket innebär att Södergatan är stängd för genomfartstrafik mellan Kristensgatan och Fågelvägen.
 
 • Fågelvägen är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan söderifrån. 
 • Kristensgatan är tillgänglig för fordonstrafik via Södergatan norrifrån. 

Avstängning Södergatan

 
  

Övergripande information

Det planerade arbetet med VA-sanering på Södergatan (se karta längst ner) kommer inledas vecka 32 vilket kommer att påverka trafiken på denna del av Södergatan då den berörda sträckan kommer vara stängd för genomfartstrafik. Vi kommer inom kort att återkomma med beräknad sluttid och närmare tidplanering på denna sida.

 • Arbetena omfattar rivning av befintlig gata och gångbanor, byte av vatten- och avloppsledningar, byte av belysningsstolpar, byggnation av ny gata samt GC väg och gångbana. Korsningarna Fågelvägen/Södergatan samt Kristensgatan/Södergatan kommer att utföras upphöjda på samma sätt som övriga korsningar mellan Prästgatan och Järnvägsgatan.
 • Sträckan från Kristensgatan och norrut är öppen som vanligt.
 • Korsningarna Kristensgatan/Södergatan samt Fågelvägen/Södergatan kommer att vara öppna under för fordonstrafik under byggtiden men med begränsad framkomlighet.
 • Under byggtiden kommer fastigheterna utmed Södergatan att kunna nås till fots.
 • Arbetstiden är normalt 07.00-16.00 med möjlighet att arbeta till 18.00. Akuta händelser kan dock behöva åtgärdas utanför dessa tider.
 • Löpande information kommer att finnas på denna sidan. 

Vi tackar alla Skurupsbor för er förståelse för de olägenheter som detta viktiga projekt kan innebära. 

Södergatan

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig: Andreas Gyllin
Sidan uppdaterad 2020-09-15

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?