Aktuella vägarbeten

Bilden visar vägarbete på Södergatan, Skurup. Foto: Linn O.

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

Västergatan tillfälligt avstängd mellan Sofiagatan och Västra Gränsgatan 18-20/1

Västergatan i Skurup kommer vara avstängd för trafik och gående mellan Västra Gränsgatan och Sofiagatan under perioden 18/1 och 20/1 2021 för vatten- och avloppsarbeten. Omledning för fordonstrafik kommer ske via Prästgatan. Kör försiktigt och visa hänsyn.

Västergatan

Anläggning av ny lokalgatan, VA m.m. på Jasminvägen i Skivarp

Skurups kommuns upphandlade entreprenör VA-gruppen inleder nu arbetet med att anlägga en ny lokalgata som utgör Jasminvägens förlängning. Arbetena kommer pågå till januari 2021 och omfattar:

 • Anläggandet av ny lokalgata med vändplats och GC-väg.
 • Läggning av ledningar för vatten och avlopp, fiber och el.

Samtliga fastigheter kommer att vara tillgängliga under byggtiden. Arbetena medför självklart en del buller under dagtid och vi hoppas att alla närboende har översikt med detta när vi utvecklar Skivarp. Kör försiktigt i området och visa hänsyn, tack på förhand.

Jasminvägen

Utveckling av Rydsgårds stationsområde

Uppdaterad 2020-10-15

Etapp 2 Rydsgårds stationområde

Arbetet runt Rydsgårds stationsområde går nu in i nästa fas och vägen från Västra Storgatan ned mot stationen i kartan nedan kommer att stängas från cirka fredag 16/10. Bangatan och vägen förbi stationsområdet kommer liksom tidigare att vara stängda. Tyvärr innebär detta också att tillgängligheten till hundrastplatsen försämras och denna är endast möjlig att nå via vägen runt idrottsplatsen. Terrängen här är bitvis svår och rekommenderas inte för personer med nedsatt rörlighet. Vi hoppas att alla hundägares har förståelse för att detta tillfälligt är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla Rydsgård.   

Rydsgård

Allmän information Rydsgårds stationsområde

Skurups kommun inleder den 31/8 2020 arbetet att utveckla och bygga vägar, GC-vägar, parkeringar med mera inom området på södra sidan av Rydsgårds station. Detta kommer bli ett stort lyft för hela Rydsgårds stationsområde och beräknas vara färdigt februari 2021. De åtgärder som kommer att genomföras är:

 • Asfaltering av vägar och ny anslutning till Västra Storgatan.
 • 60 asfalterade parkeringsplatser.
 • Asfalterade gång- och cykelvägar.
 • 24 nya cykelparkeringar under tak med ramlås.
 • Offentlig tillgänglighetsanpassad toalett.
 • Plantering av träd och buskar samt anläggning av grönytor.
 • Bullerplank utmed spåret.
 • Läggning av vatten- och avloppsledningar.

Arbetena innebär att rödmarkerade gator inte kommer kunna trafikeras med bil (fastighetsägare kan nå sina fastigheter med fordon) under byggtiden men man kommer att kunna ta sig fram till fots, såväl till och från stationen som fastigheterna. Parkeringsmöjligheten precis vid stationen är begränsad till de gulmarkerade 7 platserna i kartan nedan.

Vänligen respektera att parkeringarna vid Rydsgårdshus och Capio Novakliniken är privata och får ej användas av pendlare. Den parkeringsplats som under byggtiden rekommenderas för pendlare är:

 • Parkeringen vid Rydsgårds arena (cirka 80 platser, cirka 800 meter från stationen).

Vi tackar alla Rydsgårdsbor och pendlare för er förståelse och hänsyn under byggtiden och hoppas att ni, liksom vi, ser fram emot ett nytt och fint stationsområde!

Rydsgård

Rydsgårds Arena

Sidansvarig: Thomas Björby
Sidan uppdaterad 2021-01-18