Grävmaskin, vägarbetare, hus, stängsel och fler maskiner och hu i bakgrunden. Ljus himmel och sol.

Aktuella vägarbeten

Här finns information om planerade större och trafikpåverkande vägarbeten.

 

Fasadarbete som påverkar trafiken på Södergatan 29/9-5/11

Ett fasadarbete med ställning påverkar trafiken på Södergatan i höjd med Smalgatan. Västra körfältet är avstängt. Kör försiktigt och välj om möjligt annan väg. 

Ortofoto över Södergatan i höjd med Smalgatan som visar avstängt körfält och vägmärkens placering.

Fjärrvärmearbeten på Västergatan 17/9-17/12

Fjärrvärmearbeten på Västergatan från Sofiagatan och västerut som påverkar trafiken även på angränsande gator. Arbetet pågår 17/9-17/12. Boende kommer ha tillgång till sina fastigheter. Under delar av arbetet kommer Sofiagatan och Västra Gränsgatan att vara stängda för in och utfart till Västergatan och boende får köra in via Oskarsgatan-Prästgatan. 

Karta

Pendlarparkeringen på Järnvägsgatan stängs 5/7

För att möta resandebehoven på Ystadbanan förlänger Trafikverket plattformarna på Skurups station. Det gör att stationen kan ta emot längre tåg och åtgärden är en del av utbyggnadsplanen för Ystadbanan.

Dock innebär utbyggnaden att den södra pendlarparkeringen på Järnvägsgatan kommer att behövas användas som arbetsområde och etableringsyta av entreprenören som utför arbetet. Parkeringen som rymmer 45 platser måste tyvärr hållas stängd fram till senhösten 2021 vilket självklart påverkar antalet tillgängliga pendlarparkeringsplatser runt Skurups station. Vi rekommenderar pendlare att parkera på någon av de nedanstående platserna. Parkeringsförbud på södra pendlarparkeringen råder från och med 4/7.

  • Pendlarparkeringen på Fabriksgatan, observera att parkering är tillåten även på den sida där det står koner i kanten. Vid behov kommer vi även att öppna upp den nya delen av parkeringen.
  • Parkering 20 platser på Järnvägsgatan.
  • I korsningen Per Henriksgatan/Fabriksgatan finns 13 platser.
  • På Västergatan finns det 20 platser.
  • Pendlare som i normala fall har ungefär samma avstånd till Skurup som Rydsgård föreslås att parkera i Rydsgård.

Vi beklagar att vi måste stänga parkeringen tillfälligt men målet är ett Skurup med ännu bättre kommunikationer.

 

 

Sidansvarig: Corfitz Nelsson
Sidan uppdaterad 2021-10-29