VA utbyggnad Abbekås - grävmaskiner och personer som arbetar,  träd i bakgrunden,

Utbyggnadsprojekt

Skurups kommun har antagit en VA-plan 2015 och den sträcker sig fram till 2026. I planen pekas områden ut inom befintliga verksamhetsområden och utanför.  Utanför verksamhetsområdena är det främst spillvatten som byggs ut. Inom verksamhetsområdena är det framförallt saneringsprojekt som syftar till att separera spill- och dagvatten.

 

Områden

Plan för nya verksamhetsområden för spillvatten innefattar:

Plan för sanering av kombinerade system:

  • Norrgatan (Femkorset-Planteringsgatan)
  • Svaneholmsvägen (Femkorset-Hilding Hans)
  • Svaneholmsvägen (Rundelsgatan-Spetsgatan)
  • Södergatan (Femkorset-Järnvägsgatan)

Plan för utbyggnad inför anslutning till Sydvatten:

  • Skurup-Skivarp (Torsjö-Skurups Nr 7)
  • Skurup-Skivarp (Skurup Nr 7-Stadsparken)
Sidansvarig: Anders Densfelt
Sidan uppdaterad 2021-09-13