Avgifter och regler för förskola, fritidshem och ob barnomsorg

Skolverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för de kommuner som har en så kallad maxtaxa. De nya högsta avgifterna gäller för perioden 1 januari 2023 till den 31 december 2023. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 54 830 kr.

För frågor kring avgifter kontakta administratör för barnomsorg.

Har du frågor?

- Välkommen att höra av dig till din rektor om du har frågor kring regler och placeringar.

Kontaktuppgifter till rektor finns i kontaktlistan under respektive förskola. 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2023-01-10