Studie- och yrkesvägledning för grundskoleelever

Studie- och yrkesvägledaren informerar och vägleder ungdomarna inför framtida studier och yrkesval.

 

Gymnasievalet

Har du svårt att välja eller har frågor om val till gymnasiet, högre utbildning eller arbetsmarknad, är du välkommen att vända dig till studie- och yrkesvägledaren på din skola!

I åk 9 väljer eleverna vidareutbildning till gymnasieskolan. Gymnasieskolan erbjuder många möjligheter och det är viktigt att elev och föräldrar på olika sätt tar del av information och öppet hus för att kunna planera detta viktiga val. På webbportalen www.skanegy.se finns information om gymnasieprogram. skolor, öppet hus tider mm.

Ansökan gymnasiet

Frågor om ansökan till gymnasieskolan eller om olika gymnasieutbildningar kan besvaras direkt via studie- och yrkesvägledningschatten på www.skanegy.se. Chatten är bemannad året om måndag-torsdag kl 16.00-21.00. Under veckorna 5-6 kan du dessutom chatta med studie- och yrkesvägledare lördagar mellan kl 13.00-17.00 samt söndagar mellan kl 16.00-21.00 och i vecka 7 fredag mellan kl 16.00-21.00 och lördag kl 13.00-17.00.

Som en del av Skurups kommuns strategi gällande studie- och yrkesvägledning, samverkan skola-arbetsliv och entreprenöriellt lärande arbetar grundskolorna för att öka samarbetet mellan skola och arbetsliv. Tonvikten ligger på att skapa inblick i närsamhällets arbetsliv och ge eleverna konkreta erfarenheter av arbetslivet.

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

Prao ska erbjudas i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Alla fristående skolor omfattas alltså av kravet om obligatorisk prao, oberoende om undervisningen i den fristående skolan bedrivs med en särskild pedagogisk inriktning. Enligt lag (10 kapitlet 8 a § skollagen) har eleverna rätt till 10 dagars prao och skolorna i Skurups Kommun har därför valt att dela upp dessa 10 dagar så här:

Elever på Prästamosseskolan och på Alléskolan har en veckas prao under vårterminen i årskurs 8 och en vecka under höstterminen när de går i årskurs 9.

För att dra ner en del på administration har vi nu valt att börja använda ett digitalt praoverktyg i stället. Systemet heter www.samverka.nu

I detta system anmäler sig företaget/arbetsplatsen sig för att kunna ta emot en praoelev. 

När det sedan är dags för eleven att hitta en praoplats, så går eleven in och tittar igenom vilket/vilken företag/arbetsplats som hen skulle vara intresserad av att lära sig mer kring, markerar ett företag. 

Det går även att markera att arbetsplatsen/företaget vill träffa eleven först, samt att avmarkera sig som företagare/arbetsplats att inte ta emot en elev under en viss period.

Aktuellt 2022/2023:

Då är det snart dags för våra 9:or på Prästamosseskolan och Alléskolan att gå ut på PRAO.

Det kommer vara olika klasser för olika perioder:
v. 46 – 9A, 9B, 9C (Prästamosseskolan), samt ÅK 9 (Alléskolan)
v. 47 – 9D, 9F (Prästamosseskolan)
v. 48 – 9E, 9G (Prästamosseskolan)

Vi använder oss av det digitala praoverktyget Samverka.nu, där alla företag/arbetsplatser lätt kan registrera sig.

Gå in på Samverka.nu, klicka på registrera knappen under Arbetsplats, skriv in dina uppgifter – klart.

Tack alla för att ni tar emot våra fina elever.

 


 

Ungdomar med smartphones
Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-09-14