Upphandling och inköp

Alla varor och tjänster som köps in till Skurups kommun ska konkurrensutsättas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens inköps- och upphandlingspolicy bestämmer hur upphandlingar ska genomföras.

 

Kommunens policy och riktlinjer för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige har antagit en ny inköps- och upphandlingspolicy som ska fungera som ett styrinstrument i inköps- och upphandlingsprocessen. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för inköp och upphandling som ska konkretisera policyn.

Lämna anbud

Skurups kommun använder sig av systemet TendSign för en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Programmet är ett webbaserat verktyg som är kostnadsfritt för anbudslämnaren.  Om du vill hämta underlag och lämna anbud så klicka på länken för respektive upphandling. Första gången måste du registrera dig för att få inloggningsuppgifter. För support för hantering av upphandlingssystemet, se kontaktuppgifter.

Upphandling utförare ickevals-alternativ inom LSS

Skurups kommun söker utförare för personlig assistans inom LSS att utgöra kommunens ickevals-alternativ i de fall brukare inom LSS inte själva väljer annan utförare än Skurups kommun.

Utförare som ansluts till avtal om att utgöra kommunens utförare kommer placeras på en turordningslista och tilldelas uppdrag i den ordning man anslutits till avtalet och i mån av tillgängliga uppdrag.

Sidan uppdaterad 2023-07-11