Lila tistel

Medling och ungdomstjänst vid brott hur går det till?

Medling vid brott innebär att gärningsperson och brottsutsatt möts tillsammans med en opartisk medlare för att samtala om det som har hänt.


Sedan 1 januari 2007 är det enligt lag en obligatorisk uppgift för kommunerna att administrera ungdomstjänst och härvid tillhandahålla ungdomstjänstplatser.

 

Vad kan medling innebära för dig som brottsutsatt?

Medling kan hjälpa dig att gå vidare. Att mötas ger dig chansen att få ett ansikte på den som utsatte dig för brott. Du får tillfälle att ställa frågor till gärningspersonen och förklara vilka konsekvenser brottet fick för dig. En förutsättning för medling är att du känner dig redo att möta gärningspersonen. Du kan dra dig ur i vilket skede du vill. Att delta i ett förmöte innebär inte att du sedan måste delta i ett gemensamt medlingsmöte.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Medling riktar sig till dig som är mellan 12 - 21 år. Brottet ska vara polisanmält och du ska ha erkänt. Det krävs mycket mod att möta den man gjort illa. Genom att delta i medling visar du att du är en person som kan ta ansvar för vad du gjort. Medlingen innebär en möjlighet att kunna be om förlåtelse och förklara varför det blev som det blev. Det är en chans att göra något som kan bli mycket betydelsefullt för både dig och den som utsatts för brottet.

Hur går medlingen till?

Erbjudande om medling sker via polis eller socialtjänst men initiativet kan också komma från gärningsperson eller brottsutsatt. En medlare tar kontakt med parterna för att informera om medling och inbjuda till ett förberedande, enskilt möte, ett så kallat förmöte. Under förmötet pratar man om hur medlingen skall gå till, vilka regler som gäller och om vad varje part vill ta upp i mötet. Om gärningsperson och brottsutsatt sedan vill, och om medlaren bedömer det som lämpligt, anordnas slutligen ett medlingsmöte, där parterna träffas tillsammans med medlaren. De som arbetar med medling har tystnadsplikt.

Bakgrund till Ungdomstjänst

I Regeringskansliets faktablad Ju 06.06 samt i prop. 2005/2006:165 framgår att syftet med lagändringen är att vidareutveckla och förbättra påföljdssystemet för unga i åldern 15-21 år som gjort sig skyldiga till brott och att öka fokus på åtgärder som syftar till att motverka en ogynnsam utveckling hos denna grupp. Enligt regeringen skall Ungdomstjänst som en ny och fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år fylla behovet av en påföljd som är väl anpassad för ungdomar och som ger en direkt och tydlig konsekvens. Ungdomstjänsten skall utformas på ett sådant sätt att den unge upplever att samhället tydligt säger ifrån att brott inte är acceptabla, dvs. ha en gränssättande funktion men den bör även kunna fylla en vägledande roll. Ungdomstjänsten måste vidare vara strukturerad och anpassad till den unges individuella förhållanden.

Påföljden ungdomstjänst kan utdömas i lägst 20 och högst 150 timmar och skall bestå av oavlönat arbete samt annan särskilt anordnad verksamhet. Ungdomstjänsten skall förläggas utanför skoltid eller ordinarie arbete.

Ambitionen med ungdomstjänst bör vara att arbetet skall bestå av meningsfulla arbetsuppgifter och inte uppfattas som enbart bestraffning. Det är viktigt att den unge, som ofta saknar eller har liten erfarenhet av arbetslivet, får stöd på arbetsplatsen där ungdomstjänsten skall utföras. På varje arbetsplats skall det därför utses en handledare som också kan ha en vägledande funktion. Till en början måste naturligtvis en bedömning av den tänkta arbetsplatsen göras och lämpligheten hos den tilltänkta handledaren kontrolleras.

Kontakt

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta medlingssamordnaren.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2020-06-04

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?