Skor i sommargräs

Sommarlovsaktiviteter 2018

Sök bidrag för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter

Skurups kommun har beviljats statliga medel till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga 2018. Satsningen möjliggörs av det statsbidrag Socialstyrelsen har fått i uppdrag att fördela till landets alla kommuner i syfte att möjliggöra möten över sociala gränser där alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. 

Fram till den 29 april kan kommunens föreningar och kommunala verksamheter möjlighet att ta del av detta bidrag genom att ansöka till för att ordna avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga i åldern 6-15 år. 

Utflykter, events, arrangemang, aktiviteter eller möjlighet till att hjälpa barn att ta sig till redan befintliga arrangemang är några exempel där möjligheterna är många att skapa meningsfull sysselsättning för kommunens barn och unga. Sommarlovsaktiviteterna som anordnas ska vara kostnadsfria och ingen särskild behovsprövning får göras för de enskilda barnen. Bidraget kan även ses som ett komplement till de fritidsaktiviteter kommunen eller föreningarna redan tillhandahåller eller har för avsikt att genomföra under sommarlovet.

Kommunen står för all marknadsföring där ett gemensamt sommarlovsprogram utformas och tillgängliggörs för kommunens alla barn och unga i god tid innan sommarlovet.

Ansöknings- och redovisningsförfarande:

 1. Ansökan (Obs! En ansökan för varje enskild planerad aktivitet! Senast 29 april.)
  1. Kommunala verksamheter
  2. Kommunens föreningar
 2. Beslut om tilldelade medel mailas till adressen i ansökan. Senast 3 maj. Beviljade medel betalas ut i förskott (endast föreningar).
 3. Redovisning via blankett Obs! En redovisning för varje enskild genomförd aktivitet. Bidragspengar som inte används ska återbetalas (endast föreningar).

Kriterier:

 • Skapa kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
 • Skapa kontaktytor mellan barn och unga med olika social bakgrund.
 • Stimulera både flickors och pojkars deltagande.
 • Utöka egna satsningar på lovaktiviteter.
 • Främja integration och motverka segregation.Vid ansökan görs en bedömning av bidragets storlek utifrån kriterier och uppsatta riktlinjer.

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2018-02-20

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?