Trygghet, silhuettbild av vuxen som håller ett barn i handen

Trygghetsmätning 2020

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför polisen och din kommun årligen en trygghetsmätning i den kommun där du bor samt i ett flertal andra kommuner. I dagarna kommer 72 900 personer mellan 16 och 85 år och boende i polisregion Syd att få brev av polisen och sin kommun.

Undersökningen skickades ut den 12 augusti och avslutas cirka två månader senare. Resultatet presenteras i slutet av året. En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregionen och dess kommuner sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

Kunskap leder till utveckling

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på  kvällarna.  I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde. 


Ju fler svar desto bättre
Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt. 
 
– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd. 
 
Resultatet
Resultatet från trygghetsmätningen presenteras senare i år, och kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun. 
 
Konfidentiellt
Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag.  Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.
 
Frågor
Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson
Telefon 010-56 20 200  
 
 
Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2020-08-27