Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett viktigt tekniskt hjälpmedel för att öka tryggheten för dig i din bostad och kan vara ett komplement till eller ersättning för planerade hemtjänstinsatser.

 

Driftstörning av trygghetslarmen

2023-03-23 kl 21.15 Larmen fungerar normalt

Vi har efter dagens driftsstörningar nu full kontroll på inkommande larm och larmkedjan hanteras som normalt enligt rutin.

Brandvarnare kopplad till trygghetslarm

Skurups kommun erbjuder en frivillig kompletterande anslutning av rökdetektor till trygghetslarm till en engångskostnad enligt fastställd taxa.

Ökad trygghetskänsla

Trygghetslarm innebär för många äldre och funktionshindrade en avsevärt ökad trygghetskänsla och är därför en viktig faktor för den enskildes möjlighet att kunna bo kvar i den egna bostaden.

Prövning av behovet

Prövning av behovet av trygghetslarm görs utifrån den enskildes upplevelse av otrygghet. Att du känner dig otrygg är skäl nog för att bevilja trygghetslarm. För att kunna bevilja trygghetslarm måste nyckel till bostaden vara lämnad till ansvarig personal. Om du önskar ansöka om trygghetslarm kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.

Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2023-04-04