Tryggve

Tryggve stod färdigt och inflyttningsklart 2014 och hyrs ut av Skurupshem AB. Åttavåningshuset har sammanlagt 30 lägenheter varav 20 stycken tillhör trygghetsboendet.

På bottenvåningen finns en gemensamhetslokal som alla hyresgäster som tillhör Tryggve trygghetsboende har tillgång till. Trygghetsboendet har också en uteplats med grill och en boulebana.

Sidansvarig: Emma Jarl
Sidan uppdaterad 2020-03-05