Gladan

Trygghetsboendet Gladan startade våren 2012 och hyrs ut av Skurupshem AB. Det består av totalt 18 trygghetslägenheter, 8 lägenheter finns i huvudbyggnaden och 10 lägenheter ligger utanför. 

I huvudbyggnaden finns det gemensamhetsutrymme som alla hyresgäster på Gladan har möjlighet att använda. 

Det finns tillgång till kök, spel-och biblioteksrum, motionsrum och en mötes-och festlokal. Det finns även två uteplatser i olika väderstreck varav en är utrustad med en grill.

Sidansvarig: Emma Jarl
Sidan uppdaterad 2022-03-08