Skuggor på asfalt

Trygghet och säkerhet

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

 

Aktuellt

2018-09-05

Den 5 september kommer polisen och Skurups kommun finnas ute för att prata med medborgarna om trafik. Hur upplever man trafiksituationen i byn? Vilka är de största problemen och hur kan vi påverka dessa?
 
Kom och träffa oss på följande tider och platser:
 
Rydsgård (torget) kl 15:00-16:00
Skivarp (Tores Allköp)  kl 16:30-17:30
 

2018-06-05

Stöldskyddsmärkning och grannsamverkan
 

Kommunpolis Sara Schön och ett försäkringsbolag kommer att finnas ute på nedan platser för att informera om stöldskyddsmärkning (t.ex DNA-märkning) och grannsamverkan.

Allmänheten är välkommen att få information och komma med frågor och tankar. Man kan även på plats anmäla sitt intresse för att starta upp grannsamverkan.


Välkommen att prata stöldskyddsmärkning och grannsamverkan:

  • 12/6   Stortorget, Skurup kl 14.30-16.00. Abbekås, Kustvägen kl 16.30-18.00
  • 13/6   ICA Nära, (Tores Allköp) Skivarp kl 14.30-16.00. Tågstationen i Rydsgård kl 16.30-18.00

--

 

Trygghetsvandring


2018-03-14

Trygghetsvandring

Den 13 mars genomförde Brottsförebyggande rådet, kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, byalag och kommunpolis en trygghetsvandring i Rydsgård.

- Det var roligt att se en så stor uppslutning, säger Peter Strandell, trygghetsutvecklare i Skurups kommun. Förutom politiker, kommunens tjänstepersoner och kommunpolis var det en hel del engagerade kommuninvånare som deltog. Det tror jag vi har byalaget att tacka för.

De platser som ingår i trygghetsvandringen är de platser som i polisens trygghetsmätning upplevs av invånarna som mindre trygga.

- I Rydsgård gick vi till stationen, nya lekplatsen och torget, berättar Peter Strandell.

Syftet med att gemensamt besöka platser som upplevs som otrygga är att gemensamt komma fram till vilka åtgärder som ska vidtas och att klargöra vem som ansvarar för åtgärderna.

Kort om trygghetsvandring:

En trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka miljön de lever och vistas i. Hur trygga vi känner oss är avgörande för var och hur vi rör oss, vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår och vilka möjligheter vi har att möta andra människor. 

--

2017-12-01

Känner du dig trygg i Skurup?

Välkommen att prata med polisen och kommunen om trygghet, otrygghet och brottslighet i Skurups kommun. Dina åsikter och synpunkter kommer sedan att vara ett av underlagen som ligger till grund för polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och medborgarlöfte för 2018.

Vi finns på plats:
5 dec kl 17.00–19.00 Utanför ICA Supermarket i Skurup
19 dec kl 17.00–19.00 Utanför Tores Allköp i Skivarp

Välkommen!

Sara Schön, kommunpolis Skurup
Malin Ekblad, säkerhetschef Skurups kommun
Peter Strandell, trygghetsutvecklare Skurups kommun

--

2017-10-23

Tänk på att affischering och spraymålning klassificeras som skadegörelse och polisanmäls.

De kommande dagarna utför Skurups Elverk klottersanering av bla elskåp i hela kommunen. Affischering och spraymålning klassificeras som skadegörelse och polisanmäls.

Vi tar tacksamt emot allmänhetens hjälp och tips om man uppmärksammar någon form av skadegörelse av denna typ med att kontakta Skurups Elverk tel: 0411-536100 eller mail elverket@skurup.se eller till Polisen.

--

2017-09-04

Länsstyrelsen Skåne informerar: försvarsövningar under september

Under september hålls två försvarsövningar som kan märkas hos allmänheten i Skåne; NOCO och Aurora 17. NOCO pågår i östra delarna av Skåne och vid Skånes östkust och kan märkas av allmänheten genom transporter av trupper från Malmö. För Aurora 17 är inga övningsaktiviteter planerade här, men utrustning och trupper kommer att transporteras genom Skåne.

Du som vill veta mer om övningarna, följ länken: http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/

--

2017-09-01

Trygghetsmätning 2017

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Skurups kommun en trygghetsmätning. Mätning sker även i ett flertal andra kommuner.

Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.  I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde. 

Att svara på frågorna är frivilligt, men ju fler som svarar desto bättre underlag har vi för vårt fortsatta arbete. Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. 

--

2017-07-06

Varning för bedrägeri

Vi vill göra allmänheten uppmärksam på att det just nu förekommer att personer försöker bli insläppta i hushåll genom att uppge att de värderar hus på uppdrag av kommunen. Skurups kommun bedriver inte någon verksamhet där vi värderar fastigheter. Om du har råkat ut för ett sådant besök uppmanar vi dig att polisanmäla händelsen. Kontakta Polisen på 114 14.

--

2017-02-09

Ny trygghetsmätning från polisen presenterad

Polisen har nu presenterat en ny trygghetsmätning för bland annat Skurups kommun. Nytt för i år är att man mätt hur det ser ut på olika platser i kommunen, istället för, som tidigare, en samlad bild över hela kommunen. De platser inom vilka man under 2016 gjort undersökningen är Abbekås, Rydsgård, Skivarp och Skurups tätort. Tidigare har man alltså inte kunnat se hur det skiljer sig åt i kommunen, vilket vi nu kommer att kunna göra.

Oavsett var man bor i kommunen, så upplever man ett problem med bilar som kör för fort. Polisen har gjort och gör mätningar av hastighetsefterlevnaden, och det behöver man fortsätta att göra.

Skivarp toppar listan i kommunen när det kommer till nedskräpning, medan Abbekås visar på ett bra resultat.

Oron över att bli utsatt för inbrott ligger kvar på samma nivå som senaste mätningen, och trots detta visar polisens statistik på att antal inbrott som anmäls minskat från 40 st under 2015 till 27 st under 2016.

Här hämtar du trygghetsmätningen för Skurups kommun


Vad behöver vi göra tillsammans?

Vi behöver se till att inte skräpa ner i vår kommun. Ju mer det skräpas ner och klottras, desto mer ökar känslan av otrygghet. Just nu håller kommunen på att ta fram en policy för hur sanering av klotter ska gå till, vilket är bra att man även följer som enskild fastighetsägare.

När det gäller oron över att bli utsatt för inbrott, är Grannsamverkan är ett fungerande koncept som går ut på att man tillsammans i sitt område hjälper till att ha ögon och öron öppna för vad som sker. Är man intresserad av att starta Grannsamverkan kan man kontakta kommunpolisen Sara Schön.

Kommunens Trygghetsgrupp kommer att fortsätta titta på vilka åtgärder som behöver göras för att det ska bli bättre i kommunen, och detta samarbete berör såväl interna som externa samverkanspartners

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2018-11-28

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?