Trygg och säker

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Medborgardialog om trygghet 22/9

Onsdagen den 22 september klockan 19.00–20.00 är du välkommen att samtala och ställa frågor om trygghet och säkerhet i Skurups kommun. Med i mötet för att svara på frågor och bemöta dina synpunkter är kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder och Mikael Svensson, kommunpolis i Skurup.


Digitalt möte

Det blir ett digitalt möte i verktyget Zoom. Du ansluter till mötet genom att klicka på länken https://us02web.zoom.us/j/81251955290.

Du kan som invånare i kommunen passa på att ställa frågor i realtid och få svar direkt. Fundera gärna inför mötet på frågor som:

• Hur upplevs tryggheten i vår kommun?
• Vad är trygghet för dig?
• Har du synpunkter på hur kommunen och polisen jobbar tillsammans?
• Hur kan trygghetsarbetet utvecklas?

Tillsammans bidrar vi till ett tryggt och säkert Skurup. Du är varmt välkommen med dina frågor och reflektioner!

 


Trygghetsmätning 2020: Oron för att utsättas för brott har minskat

För andra året i rad visar resultatet av årets trygghetsmätning en förbättring i det totala problemindexet i Skurups kommun. Den faktiska utsattheten för brott är väldigt låg och oron för att utsättas för brott uppges även den vara låg. Undantaget är i Rydsgård där 54 procent uppger att de oroar sig för inbrott i bostaden och i tätorten där 34 procent uppger att man oroar sig för att bli överfallen/misshandlad.

Följ länken för att läsa mer om trygghetsmätningen på Polisens webbplats, där det också finns en redogörelse för resultaten.


Välkommen att följa denna länk och läsa en längre artikel i kommunens nyhetsmagasin Inblick

 
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-09-17