Skuggor på asfalt

Trygghet och säkerhet

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Aktuellt

2019-11-19

Trygghetsmätning 2019: Skurupsborna känner sig tryggare än på fyra år

Känslan av trygghet har ökat bland kommuninvånarna och problemindex är det lägsta sedan 2015. Oron för att utsättas för brott är fortfarande högre än den faktiska utsattheten.
 
Årets trygghetsmätning visar att kommuninvånarnas upplevelse av tryggheten i Skurup har ökat en aning. Det totala problemindexet är det lägsta sedan 2015. Hur kommer det sig?

Säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic:
- Många faktorer spelar in, t ex har arbetet med Öppen arena som samlingsplats för ungdomarna varit positivt. De hastighetsbegränsande åtgärderna har minskat oron i samband med buskörning och satsningen på väktarnas tipstelefon har ökat invånarnas känsla av att kunna påverka trygghetssituationen. Framför allt är det samverkan som har varit den drivande kraften bakom det som statistiken uppvisar. Vi är glada över det som siffrorna visar men vi ser samma problemområden som tidigare och det kommande året kommer att bli mycket spännande för att se vilka resultat vi kan uppnå.

Känslan varierar mellan orterna
Det är framförallt i Rydsgård och Skurups tätort som känslan av trygghet har ökat, medan man i Skivarp och Abbekås upplever en högre grad av otrygghet i år jämfört med fjolåret. 
Förbättringar ses framförallt i utomhusmiljön, missbruksproblematiken och utomhusstörningar. En andel som minskat är de som upplever att nedskräpning, berusade personer utomhus och trafikregler som inte respekteras är ett problem. Oron för att utsättas för brott är fortfarande högre än den faktiska utsattheten, enligt årets mätning.
 
Trafiken bekymmersam
Trots förbättringar anses trafiken fortsatt utgöra ett problem. Det handlar framförallt om bilar som kör för fort och buskörning med moped och MC. I Skurups tätort är problemet mest påtagligt men även i byarna Rydsgård och Skivarp anses trafiken vara ett problemområde.

Enbart i Abbekås anses trafiken inte utgöra ett problem. Hastighetsreducerande åtgärder har vidtagits på ett par ställen i Skurup, bland annat Södergatan och vid Nils Holgerssongymnasiet.
 
Väktare och trygghetsvärdar
Utöver trafiken upplever medborgarna problem med ungdomsgäng som stör ordningen och narkotikapåverkade personer utomhus, vilket troligtvis också påverkar trygghetskänslan.

Den konkreta känslan av otrygghet har under de senaste årens mätningar legat på en jämn nivå. Under våren och sommaren har Skurups kommun haft ökad närvaro av väktare på strategiska platser och man har även upprättat en tipstelefon. Beslutet om att införa trygghetsvärdar är också en del i åtgärderna för att öka tryggheten för medborgarna.

Kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder:
- Att fortsätta arbeta för att öka tryggheten i Skurups kommun har mycket hög prioritet. Satsningen på trygghetsvärdar som inleds inom kort är kommunens största enskilda satsning någonsin inom området. Kommunen arbetar också mycket aktivt för att få till stånd övervakningskameror på strategiska platser i hela kommunen, så snart myndigheterna gett sitt klartecken. Jag ser fram emot resultatet av detta målmedvetna arbete för att minska antalet brott och öka tryggheten i kommunen.
 
Oro i Skivarp
Skivarp var det delområde som i mätningen stack ut mest negativt. Flera problemområden identifierades, som ungdomsgäng som stör ordningen, skadegörelse, nedskräpning, buskörning och oro att utsättas för brott.

Samlad lägesbild underlättar
Den årliga trygghetsmätningen är en av flera pusselbitar som beskriver situationen i kommunen och som visar behovet av prioriteringar. Skurups kommun och polisen arbetar aktivt med att upprätthålla en samlad lägesbild. Det är en av anledningarna till att Lokala BRÅ nyligen genomförde en trygghetsvandring i Skivarp där bland annat polis, byalaget och kommunens väktarbolag medverkade.
Skurups kommun arbetar numera efter konceptet ”Tryggt och säkert Skurup”. Arbetssättet innebär att kommunens säkerhetsenhet tillsammans med fältassistenter, fastighetsförvaltare, fritidsstrateg, fritidsgårdschef, bevakningsföretag samt kommunpolis varje vecka stämmer av angående så kallade ”hotspots” och aktivt genomför åtgärder.
Arbetssättet kompletteras under nästa år med trygghetsvärdar som genom brottsförebyggande och förtroendeskapande arbetssätt, för alla åldrar, ska komplettera övriga insatser så att alla kommuninvånare och företagare i kommunen upplever en ökad trygghet.
 

---


2019-08-26

Telefonnummer till trygghetstips, klicka för större bild.

Har du trygghetstips? Kontakta kommunens väktare

Skurups kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polis, väktare, fastighetsägare, nattvandrare m.fl. En viktig del i det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet handlar om att stärka den sociala kontrollen genom att bland annat öka närvaron av individer som rör sig i det offentliga rummet. Rörelse i kombination med bland annat belysning och tillfredställande aktiviteter bidrar till stärkt social kontroll vilket leder till att en plats eller ett område upplevs som tryggare.

Sedan april månad har kommunens bevakningsföretag på uppdrag av kommunen rört sig på strategiska platser i Skurup. Uppdragets syfte har varit att öka tryggheten för kommuninvånarna samt att minska skadegörelsen på bland annat skolor och förskolor.

Om du vill komma i kontakt med väktaren gör du det genom att ringa
0411-53 61 30. Telefonlinjen är öppen sön-tor kl. 18:00-00:00 och fredag & lördag 20:00-02:00

För händelser där det finns fara för liv och hälsa eller där ett brott pågår ska du alltid kontakta polisen på 112!

2019-07-30

Bandvagn

Klicka på bilden så får du se bandvagnen köra! Film: Camilla Persson, FAK.

Med bandvagn når hjälpen fram i alla väder

Skurups kommun har tillgång till en bandvagn via FAK, Frivilliga automobilkåren. I och med samarbetsavtalet mellan Skurups kommun och FAK kommer Skurups kommun att ha tillgång till bandvagnen som kan användas av hemtjänsten vid snöstorm.  Bandvagnen kan också användas vid skogsbränder och översvämningar, då den även kan gå i vatten.

Bandvagnen körs av behöriga förare från FAK. Vid varje körtillfälle kommer två behöriga förare finnas i fordonet.

FRO, Frivilliga radioorganisationen bistår med sex kommunikationsradioenheter och utbildar personalen i hur dessa ska användas.

Bandvagnen har en maxhastighet på 50 km/h och larvfötterna gör att man kör den ovanpå snön, berättar Michael Wirén från FAK.

Fordonet har plats för sammanlagt tjugo personer. I den bakre vagnen finns fyra bårplatser.

Tillförordnade kommundirektören Rickard Pettersson är chef för individ- och omsorgsförvaltningen och är mycket nöjd:

- Vi är glada att kunna se till att invånarna i Skurups kommun får det som de behöver. Nu vet vi med säkerhet att vi kommer att kunna hålla en hög servicenivå gentemot de äldre ute på landet även under svår snöstorm. Det känns verkligen bra att vi samarbetar med frivilligorganisationerna och att vi också kan låna ut bandvagnen om en annan kommun behöver hjälp.

Säkerhetschef Malin Ekblad:

- I snöstormen för ett och ett halvt år sedan fick vi förlita oss på att någon annan skulle ha möjlighet att hjälpa oss nå fram till våra kunder i hemtjänsten. Detta väckte frågan om vad det skulle innebära att ha en ”egen” bandvagn att tillgå. FAK löste problemet och vid nästa snöstorm vet vi hur vi ska kunna nå fram till alla, oavsett var de bor och hur vädret är.

---

2019-03-22

Skurups kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten i alla delar av kommunen. Som en första insats kommer väktare att rondera sju dagar i veckan under april-maj runt om i kommunen på platser som kan upplevas som mindre trygga. Det är viktigt att alla upplever den faktiska trygghet som råder inom kommunen. Skurups kommun har få brott men en del upplever ändå en viss otrygghet. Väktarna kommer att köra runt med bil men även vara ute och röra sig bland människorna i kommunen. Om väktarna ser något eller om något inträffar kommer de att ringa polisen. En väktare har inga särskilda befogenheter så som att ingripa eller avhysa någon utöver var mans rätt.

Satsningen med väktare kommer sedan att utvärderas för att se vad det fick för effekter. Detta är ett komplement till de ordningsvakter Skurups kommun har ansökt tillstånd om hos Polisen. Ordningsvakterna kommer om tillståndet blir beviljat att rondera på strategiska platser där det finns en upplevd otrygghet hos kommuninvånarna.  Avsikten är att den faktiska brottsligheten ska minska ytterligare genom dessa insatser.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2020-02-17

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?