Trygghet och säkerhet

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.


Trygghetsmätning 2020: Oron för att utsättas för brott har minskat

För andra året i rad visar resultatet av årets trygghetsmätning en förbättring i det totala problemindexet i Skurups kommun. Den faktiska utsattheten för brott är väldigt låg och oron för att utsättas för brott uppges även den vara låg. Undantaget är i Rydsgård där 54 procent uppger att de oroar sig för inbrott i bostaden och i tätorten där 34 procent uppger att man oroar sig för att bli överfallen/misshandlad.

Följ länken för att läsa mer om trygghetsmätningen på Polisens webbplats, där det också finns en redogörelse för resultaten.


Successivt stärkt trygghet 

– Trygghetsmätningarna är ett av många viktiga verktyg för kommunen i dess arbete att stärka tryggheten i hela kommunen. Den senaste mätningen pekar på en successivt stärkt trygghet i kommunen, men mycket arbete återstår. Kommunen följer nu upp sin satsning på trygghetsvärdar med kameraövervakning av särskilt utsatta områden och en rad andra åtgärder i syfte att stärka tryggheten ytterligare framöver i vad som även är ett politiskt prioriterat område i Skurups kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Bolinder (M).

En jämförelse av brottsstatistiken från Brottsförebyggande rådets databas visar en marginell ökning av antalet polisanmälda brott de tre första kvartalen jämfört med samma period 2019. Samma periodjämförelse av brottskategorin inbrott visar att antalet anmälda bostadsinbrott ökat till 20 st under 2020, att jämföra med 14 st under samma period 2019. Däremot har antalet misshandelsbrott minskat från 101 st 2019 till 87 st 2020. Även andelen Skurupsbor som störs av att folk bråkar och slåss utomhus har minskat under året.

Narkotikapåverkade personer utomhus oroar  

Bland det som upplevs som ett problem i Skurup finns narkotikapåverkade personer utomhus, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, bilar som kör för fort och mopeder som buskör.

Problemet med narkotikapåverkade personer utomhus är störst i Skivarp och Skurups tätort där 22 respektive 18 procent av de som svarat på enkäten har angett detta som ett problem.

Samverkan mot narkotika

– Vi jobbar på flera sätt för att komma till rätta med den narkotikaproblematik som finns i Skurup i samverkan mellan bland annat skola, socialtjänst, fritid och polis, berättar säkerhets- och beredskapssamordnare Sebastian Meglic.

Det har även gjorts mer direkta åtgärder mot narkotikan i kommunen under året såsom polisiära insatser och tillslag. Samverkan mellan kommunens trygghetsvärdar och polisen har varit god sedan trygghetsvärdarna började i somras. Tips om platser och tidpunkter där narkotikabruk är vanligt rapporteras dagligen till polisen som då kan planera sin operativa verksamhet utifrån dessa tips.
 

Färre upplever problem med buskörning

Trafikproblematiken med bland annat fortkörning och buskörning med mopeder och MC har under flera år angetts som ett problem i Skurup. Även årets resultat tyder på att trafiken utgör ett problem, trots en betydande förbättring gällande buskörning med mopeder och MC (28 procent angav att de uppfattar detta som störande jämfört med 2019 då siffran var 38 procent).

Välkommen att följa denna länk och läsa en längre artikel i kommunens nyhetsmagasin Inblick

 
Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-05-20