Skuggor på asfalt

Trygghet och säkerhet

I Skurups kommun ska man alltid känna sig säker och trygg. Det gäller oavsett om man är bosatt i kommunen permanent eller om man bara är på tillfälligt besök. Olyckor eller andra oönskade händelser ska inte behöva ske, men om de ändå gör det ska vi vara beredda och kunna vidta rätt åtgärder.

Hur definieras trygg och säker?

Man kan definiera innebörden av begreppen trygg och säker på flera olika sätt. Det kan handla om att det finns en Räddningstjänst som kan förebygga bränder och andra olyckor, samt en Räddningstjänst som också agerar på ett snabbt och effektivt sätt när olyckan ändå har skett. Det kan också handla om att göra stadens gator och torg fria från våldsbrott och skadegörelse. Ytterligare en definition kan vara att kommunen ska vara redo den dag händelser som faller utanför det normala inträffar, till exempel långvariga strömavbrott, översvämningar eller extrem kyla för att nämna några.

På dessa sidor kan du läsa mer och även ta del av goda råd inom flera olika områden, oavsett om du är privatperson, företagare eller representant från en förening eller organisation.

Aktuellt

2019-08-26

Telefonnummer till trygghetstips, klicka för större bild.

Har du trygghetstips? Kontakta kommunens väktare

Skurups kommun arbetar aktivt med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor i samverkan med bland annat polis, väktare, fastighetsägare, nattvandrare m.fl. En viktig del i det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet handlar om att stärka den sociala kontrollen genom att bland annat öka närvaron av individer som rör sig i det offentliga rummet. Rörelse i kombination med bland annat belysning och tillfredställande aktiviteter bidrar till stärkt social kontroll vilket leder till att en plats eller ett område upplevs som tryggare.

Sedan april månad har kommunens bevakningsföretag på uppdrag av kommunen rört sig på strategiska platser i Skurup. Uppdragets syfte har varit att öka tryggheten för kommuninvånarna samt att minska skadegörelsen på bland annat skolor och förskolor.

Om du vill komma i kontakt med väktaren gör du det genom att ringa
0411-53 61 30. Telefonlinjen är öppen sön-tor kl. 18:00-00:00 och fredag & lördag 20:00-02:00

För händelser där det finns fara för liv och hälsa eller där ett brott pågår ska du alltid kontakta polisen på 112!

2019-07-30

Bandvagn

Klicka på bilden så får du se bandvagnen köra! Film: Camilla Persson, FAK.

Med bandvagn når hjälpen fram i alla väder

Skurups kommun har tillgång till en bandvagn via FAK, Frivilliga automobilkåren. I och med samarbetsavtalet mellan Skurups kommun och FAK kommer Skurups kommun att ha tillgång till bandvagnen som kan användas av hemtjänsten vid snöstorm.  Bandvagnen kan också användas vid skogsbränder och översvämningar, då den även kan gå i vatten.

Bandvagnen körs av behöriga förare från FAK. Vid varje körtillfälle kommer två behöriga förare finnas i fordonet.

FRO, Frivilliga radioorganisationen bistår med sex kommunikationsradioenheter och utbildar personalen i hur dessa ska användas.

Bandvagnen har en maxhastighet på 50 km/h och larvfötterna gör att man kör den ovanpå snön, berättar Michael Wirén från FAK.

Fordonet har plats för sammanlagt tjugo personer. I den bakre vagnen finns fyra bårplatser.

Tillförordnade kommundirektören Rickard Pettersson är chef för individ- och omsorgsförvaltningen och är mycket nöjd:

- Vi är glada att kunna se till att invånarna i Skurups kommun får det som de behöver. Nu vet vi med säkerhet att vi kommer att kunna hålla en hög servicenivå gentemot de äldre ute på landet även under svår snöstorm. Det känns verkligen bra att vi samarbetar med frivilligorganisationerna och att vi också kan låna ut bandvagnen om en annan kommun behöver hjälp.

Säkerhetschef Malin Ekblad:

- I snöstormen för ett och ett halvt år sedan fick vi förlita oss på att någon annan skulle ha möjlighet att hjälpa oss nå fram till våra kunder i hemtjänsten. Detta väckte frågan om vad det skulle innebära att ha en ”egen” bandvagn att tillgå. FAK löste problemet och vid nästa snöstorm vet vi hur vi ska kunna nå fram till alla, oavsett var de bor och hur vädret är.

---

2019-03-22

Skurups kommun arbetar aktivt för att öka tryggheten i alla delar av kommunen. Som en första insats kommer väktare att rondera sju dagar i veckan under april-maj runt om i kommunen på platser som kan upplevas som mindre trygga. Det är viktigt att alla upplever den faktiska trygghet som råder inom kommunen. Skurups kommun har få brott men en del upplever ändå en viss otrygghet. Väktarna kommer att köra runt med bil men även vara ute och röra sig bland människorna i kommunen. Om väktarna ser något eller om något inträffar kommer de att ringa polisen. En väktare har inga särskilda befogenheter så som att ingripa eller avhysa någon utöver var mans rätt.

Satsningen med väktare kommer sedan att utvärderas för att se vad det fick för effekter. Detta är ett komplement till de ordningsvakter Skurups kommun har ansökt tillstånd om hos Polisen. Ordningsvakterna kommer om tillståndet blir beviljat att rondera på strategiska platser där det finns en upplevd otrygghet hos kommuninvånarna.  Avsikten är att den faktiska brottsligheten ska minska ytterligare genom dessa insatser.

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2019-08-26

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?