Trygg hemgång med hemteamet

Den som har behov av stöd eller rehabilitering i hemmet kan få hjälp av hemteamet. Fokus ligger på att motivera och stärka den enskilde och att möjliggöra en trygg hemgång till exempel efter en sjukhusvistelse. Verksamheten är inriktad på att främst äldre men även andra målgrupper ska få leva ett värdigt liv, känna välbefinnande och ha inflytande över sin vardag.

Boende i trygga förhållanden

Hemteamets främsta uppgift är att stödja den enskilde i att kunna bo kvar i sin bostad under trygga förhållanden. Dessutom ska man ge goda förutsättningar till att träna upp självständigheten så långt det är möjligt utifrån den enskildes hälsosituation.

Hemteamet arbetar måndag till söndag klockan 07.00–21.00. 

Trygg hemgång

Inte sällan kommer den enskilde ifrån sjukhuset och blir redan där erbjuden att få stöd/rehabilitering ifrån hemteamet i den egna bostaden, om behov finns. Väl hemma möts den enskilde upp i bostaden av undersköterska i hemteamet. Utifrån behovet kan även sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och/eller biståndshandläggare närvara.

Under mötet förs ett samtal med den enskilde om behov av hjälp, stöd och träning. I regel påbörjas ett flertal insatser omgående för att säkra och trygga upp hemsituationen.

Uppföljning viktigt

Regelbunden uppföljning av insatserna sker under en tvåveckorsperiod. När de två veckorna passerat har hemteamet tillsammans med den enskilde kartlagt behovet av eventuella hjälpinsatser, säger Lena Holmberg.

Därefter avslutas insatserna ifrån hemteamet, och om fortsatt behov av stöd finns kan den enskilde ansöka om hemtjänst.

 

Sidansvarig: Ola Bentzen
Sidan uppdaterad 2022-11-14