Hastighetsplaner för tätorterna

Här hittar du information om trafikregler och säkerhet. Skurups kommun har tagit fram hastighetsplaner anpassade till hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim som eftersträvas på gator inom tättbebyggt område.

 

"Rätt fart i staden"

Hastighetsplanerna har tagits fram med hjälp av en metod som beskrivs i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket. Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för hastighetsgränserna i tätorterna:

  • Gågata inom norra delen av Stora Torggatan i Skurup
  • Gångfartsområde på vissa lokalgator i centrala delarna
  • 30 km/tim vid skolor och förskolor
  • 40 km/tim i bostadsområden, på huvudgator samt på gator i industri- och verksamhetsområden
  • 60 km/tim på vissa infartsvägar (del av Föreningsgatan, del av Saritslövsvägen och del av Södergatan)
Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2022-01-11