Trafik och infrastruktur

Här kan du läsa om allt som rör trafik och gator samt aktuella projekt inom kommunen.

Planerad drönarflygning över Östergårdsskolan den 14/8

Skurups kommun kommer den 14 augusti flyga med drönare över Östergårdsskolan i Skurup. Syftet är att hämta in bildunderlag på skolområdet. Flygning sker mellan ca 13.50-14.20 av kommunen utsedd drönarpilot.

 

Hastighetsplan för Skurups kommuns tätorter

Hastighetsplanerna har utarbetats för rubricerade tätorter enligt riktlinjerna i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har vid sammanträde 2014-11-13 beslutat att anta planerna för genomförande. 

Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för de nya hastighetsgränser för tätorterna:

  • 40 km/tim gäller generellt inom tätbebyggda områden
  • 30 km/tim vid skolor och förskolor samt gator/vägar med trånga sektioner
  • 60 km/tim på genomfarter inom delar där framkomligheten är prioriterad

 

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2023-08-22