Trafik och infrastruktur

Här kan du läsa om allt som rör trafik och gator samt aktuella projekt inom kommunen.

 

Hastighetsplan för Skurups kommuns tätorter

Hastighetsplanerna har utarbetats för rubricerade tätorter enligt riktlinjerna i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket. Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har vid sammanträde 2014-11-13 beslutat att anta planerna för genomförande. 

Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för de nya hastighetsgränser för tätorterna:

  • 40 km/tim gäller generellt inom tätbebyggda områden
  • 30 km/tim vid skolor och förskolor samt gator/vägar med trånga sektioner
  • 60 km/tim på genomfarter inom delar där framkomligheten är prioriterad

 

Starka trafikstörningar 9-14/10, i synnerhet 12-13/10

 

Polisen meddelar: Starkt minskad framkomlighet bland annat på E65 i riktning Malmö och i Malmö innerstad i synnerhet 12-13 oktober, men redan 9-14 oktober uppstår trafikstörningar.

 

Vägarna som berörs är främst

  • E65
  • Öresundsbron
  • Yttre Ringvägen
  • Pildammsvägen

De kommer under kortare och längre perioder att vara helt avstängda. Men även andra vägar kan påverkas.

Den största påverkan på trafiken kommer att vara när deltagarna i konferensen Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism anländer via Kastrup och Sturup under tisdagen den 12 oktober. Även när de lämnar Malmö den 14 oktober kommer trafiken påverkas.

Under själva konferensen den 13 oktober kommer trafiken i Malmö att påverkas kraftigt när deltagarna transporteras mellan Malmö Live och Malmömässan, främst under morgon och eftermiddag/kväll. Men även vid andra tider kan störningar i trafiken uppkomma.

Mer information: https://polisen.se/malmoforumet

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik inom Malmö och till/från Malmö påverkas. För information om de gula regionbussarna, linjerna 379, 100, 103, 300, 144, 146, 150, 151, 132, 134, 138, 139, 141, 142, 148, 172, 174, 175, Skåneexpressen 8, 170, 130, 131, 169, 171, Skåneexpressen 1, stadsbussarna i Malmö, gå till

https://www.skanetrafiken.se/aktuellt/malmoforum/

Tågtrafik

Tågtrafiken påverkas i mindre utsträckning.

Tågtrafiken över Öresund påverkas inte utan Öresundstågen går som vanligt.

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2021-10-17