Torg och allmänna platser

Stortorget och Erikstorget finns i Skurup. Torghandel bedrivs på Stortorget. Det finns även ett torg i Rydsgård och ett i Skivarp. Här finner du mer information om allmänna platser.

 

Aktuellt

Här publicerar vi aktuell information gällande torg och andra allmänna platser.

Julgranar sökes till allmänna platser och torg

Bor du i Skurups kommun och har en gran i din trädgård som du vill skänka till Skurups kommun för att pryda gator och torg inför julen? Vi tar bort granen från er tomt om det är möjligt. Kontakta oss gärna så kommer vi hem till dig och tittar på granen och möjligheten att använda den.

Kontakt:

Kommunteknik 
Telefon: 0738-44 21 07 

Herman Cassé
Telefon: 0411-53 61 47
herman.cassee1@skurup.se

Användande av offentlig plats

Serviceförvaltningen är ansvariga för alla offentliga platser i Skurups kommun och är du intresserad av att använda offentlig plats för ett evenemang, byggbelamring, uteserveringar, försäljning osv. behöver du oftast söka polistillstånd.

Vad är offentlig plats?

Med offentlig plats menas i huvudsak vägar, torg, parker och andra platser som redovisas som allmän plats i detaljplanerna och som upplåtits för sina ändamål.

Den offentliga platsen tillhör alla. Den ska nyttjas för en mängd olika ändamål för ett brett stadsliv. Offentlig plats för uteserveringar, gatuförsäljare, reklamskyltar och byggupplag är exempel på användande.

Serviceförvaltningen är kommunens förvaltare av bland annat allmän plats, vilket innebär att förvaltningen kan upplåta den allmänna marken till exempelvis konserter,personalfester, försäljning med mera.

Ordningslagen bestämmer

Ordningslagen styr hur markupplåtelsen ska gå till. Lagen utgår från begreppet offentlig plats. Det innebär att all användning av mark som antingen är allmän plats eller mark dit allmänheten har tillgång eller som används för allmän trafik kräver tillstånd från polismyndighet.

I den lokala ordningsstadgan för Skurups kommun finns vissa ordningsregler för användning av offentlig plats och allmänna försäljningsplatser. I samband med att man får tillstånd att använda en offentlig plats ställs villkor på hur marken får användas. Läsa noggrant igenom villkoren för att undvika missförstånd.

Avgifter

Upplåtelse av allmän plats för större arrangemang som Cirkus, Tivoli, Festivaler eller liknande kommersiella tillställningar kostar 750 kr/dygn. Undantaget byalag och ideella föreningar.  

Torghandelsavgifter

Torgplats eller motsvarande

Avgift per dag 120 kr inkl. el

Avgift per månad 300 kr inkl. el

Avgift per halvår 900 kr inkl. el

Avgift per år 1 680 kr inkl. el

Rätt att medge jämkning eller befrielse från avgift om särskilda skäl föreligger, till exempel när försäljning bedrivs av vissa ideella föreningar. Jämkning eller befrielse från avgift medges inte när verksamheten bedrivs på affärsmässiga grunder

För övrig användning av offentlig plats har Skurups kommun enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-06-21 rätt att ta ut avgifter för användning av offentlig plats över 14 dagar enligt: 

0–100 kvm

1 % av PBB per påbörjad månad

101–500 kvm

2 % av PBB per påbörjad månad

501 kvm

3 % av PBB per påbörjad månad

Ej utförd städning, återställning

Faktiska kostnader + 10 %

Skador på planteringar, etc.

Faktiska kostnader + 10 %

Skador på träd

Enligt värdering + 10 %

 

Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2023-01-30