Tobakslagen

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen om tobak och liknande produkter. Lagen innebär nya bestämmelser om rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Därmed blir det rökförbud på offentliga platser så som till exempel uteserveringar, järnvägsstationer, lekplatser och entréer till lokaler som omfattas av rökförbud.

Information till dig som säljer tobaksprodukter

Lagen som träder i kraft den 1 juli 2019 innebär bland annat att:

  • Du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning, måste ansöka om nytt tillstånd hos kommunen senast den 1 november 2019.
  • Det ställs krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd. Det är samma krav som ställs idag. Dessa krav gäller även i framtiden vid försäljning, och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

Information till dig driver serveringsrörelse

Den 1 juli 2019 innebär lagen bland annat att:

  • Rökning av tobak förbjuds på uteserveringar.
  • Rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, inte längre är tillåten på uteserveringar.
  • Mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Information till dig som reser med kollektivtrafik

Rökning förbjuden på perronger och busshållplatser efter 1 juli

Resenärer med kollektivtrafik berörs genom 6 kap § 4 som förbjuder rökning:

  • På alla färdmedel (tåg, buss, båt etc.) för inrikes kollektivtrafik.
  • På alla stationer, perronger, busshållplatser m.m. som används för att åka med kollektivtrafiken. Detta gäller såväl utomhus som inomhus.

Förbudet omfattar såväl vanliga cigaretter som e-cigaretter.

Vanliga frågor och svar

När måste jag ansöka försäljningstillstånd?

Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019. Om du innan den 1 juli 2019 lämnat in en anmälan om försäljning av tobak får du fortsätta med försäljningen tills kommunen fattat beslut om din nya ansökan.

Vad krävs för att få ett försäljningstillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Varför har reglerna ändrats?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

Kostar det något att ansöka om försäljningstillstånd?

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden. I Skurups kommun är ansökningsavgiften 6000 kr. Kommunen kan också, precis som idag, ta ut en årlig tillsynsavgift om 4000 kr.

Innebär lagändringen några andra skillnader?

Egentligen inte, samma krav som idag ställs fortsatt på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken kommer precis som idag att utföras av kommunen och polisen. Metoden kontrollköp finns kvar. För dig som också säljer e-cigaretter eller folköl innebär ändringen ingen skillnad, det krävs endast en anmälan – inget tillstånd för att få sälja varorna.

Vad innebär rökförbudet för mig som driver serveringsrörelse?

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering. Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning, samt genom information till dina gäster - kan du bidra till att förbudet efterlevs.

Om jag säljer tobak i min restaurang?

Då måste du ansöka om tillstånd hos kommunen, fråga oss för mer information om hur du gör detta.

För mer information, kontakta:

Katarina Eckhardt Alkohol och tobakshandläggare Tel. 0411-53 62 31

Varför införs ett utökat förbud?

Ett av målen i den svenska tobakspolitiken är att rökningen ska minska eftersom den är skadlig för människors hälsa. Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger och lagstiftaren vill nu ta ytterligare ett steg mot ett rökfritt samhälle. Genom att rökning förbjuds på uteserveringar ges fler människor möjlighet att vistas där, utan att utsättas för rökens negativa effekter. Förbudet förväntas också leda till en minskad social exponering för rökningen och en avnormalisering som kan bidra till att färre ungdomar börjar röka.

Vilka effekter har lagen på arbetsmiljön?

Genom förbudet slipper också de anställda på restauranger och cafeér utsättas för gästernas tobaksrök. Sedan rökförbudet inomhus infördes har de anställda och gäster fått en bättre miljö att vistas i.

Omfattar rökförbudet mer än bara cigaretter?

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar. Från det att lagen träder i kraft den 1 juli 2019 får inte gäster på uteservering använda: • e-cigaretter • vattenpipor, med eller utan tobak • annat som till användningssättet motsvarar rökning, men som inte innehåller tobak
Sidansvarig: Katarina Eckhardt
Sidan uppdaterad 2020-06-12

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?