En hand håller i en tänd cigarett som det puffar rök från. Runt denna syns sedlar och mynt, en vattenpipa, snusprillor och en snusdosa, en e-cigarett och en sprayflaska med en döskalle på. Orden cancer och tungmetall står skrivna i rött och svart.

Tobakslagen

Lagen om tobak och liknande produkter reglerar rökfria miljöer och handel med tobak och liknande produkter. Det innebär bland annat att det råder rökförbud på offentliga platser så som till exempel uteserveringar, järnvägsstationer, lekplatser och entréer till lokaler som omfattas av rökförbud samt att man måste söka tillstånd för att få sälja tobak och liknande produkter.

Försäljning av tobak

För att få sälja tobak krävs försäljningstillstånd. Du behöver därför ansöka om försäljningstillstånd från Skurups kommun för att få sälja tobak. Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Krav på dig som ansöker om försäljningstillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär exempelvis att du ska vara ekonomiskt skötsam och inte ha ett brottsligt förflutet. Du riskerar att få avslag på din ansökan om:

 • Du har skulder hos kronofogden
 • Du har skatteskulder
 • Du förekommer i polisens register för allvarlig brottslighet

Myndighetsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Det ställs också krav på dig som söker försäljningstillstånd om egenkontroll. För att beviljas tillstånd måste du därför bifoga ett egenkontrollprogram som är lämpligt för din verksamhet till din ansökan.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå:

 • hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

Kontakta kommunens alkohol- och tobakshandläggare för vägledning om egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Ansökan

Du kan ansöka om tillstånd att sälja tobak via vår E-tjänst. Skulle du vara förhindrar att använda E-tjänsten ber vi dig att kontakta handläggaren.

Handläggningstid

Handläggningstiden för försäljningstillstånd är 2 månader efter att ansökan är komplett. Ansökan bedöms vara komplett då samtliga begärda handlingar är inkomna. Ansökningar som inkommer under sommaren har en förlängd handläggningstid med ytterligare cirka 1 månad. Beslut om försäljningstillstånd fattas av Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften ligger på 6 000 kronor och faktureras i samband med handläggningen av ditt ärende. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften återbetalas inte om du får avslag på din ansökan.

Tillsyn och avgift

Skurups kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. Tillsynen kan bestå både av oanmälda kontrollköp samt föranmälda kontrollbesök. Vid kontrollerna går inspektören igenom verksamhetens hantering av produkterna. Inspektören tittar bland annat på:

 • Verksamhetens egenkontrollprogram
 • Marknadsföring
 • Uppfyllnad av åldersgräns
 • Märkning

För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor.

Rökfria miljöer

Lagstiftningen reglerar till viss del i vilka offentliga miljöer det är tillåtet att röka. Reglerna är till för att förbättra människors hälsa och minska rekryteringen av unga till bruk av tobak.

Information till dig driver serveringsrörelse

 • Rökning av tobak är förbjudet på uteserveringar.
 • Rökning av andra produkter, exempelvis elektroniska cigaretter och vattenpipor, är inte tillåtet på uteserveringar.
 • Mindre rökrum inne på restauranger är tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får ingen servering av mat eller dryck ske.

Information till dig som reser med kollektivtrafik

Resenärer med kollektivtrafik berörs genom 6 kap § 4 som förbjuder rökning:

 • På alla färdmedel (tåg, buss, båt etc.) för inrikes kollektivtrafik.
 • På alla stationer, perronger, busshållplatser m.m. som används för att åka med kollektivtrafiken. Detta gäller såväl utomhus som inomhus.

Förbudet omfattar såväl vanliga cigaretter som e-cigaretter.

 

Vanliga frågor och svar

När måste jag ansöka försäljningstillstånd?

Ansök om försäljningstillståndet i god tid innan du har för avsikt att påbörja din försäljning. Myndighetsenheten har för närvarande en handläggningstid på ungefär 2 månader efter det att din ansökan är komplett.

Vad krävs för att få ett försäljningstillstånd?

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Varför reglera tobak?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger till grund för tobakslagstiftningen.

Kostar det något att ansöka om försäljningstillstånd?

Kommunen får ta ut en avgift för ansökan som ska täcka kostnaden. I Skurups kommun är ansökningsavgiften 6000 kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan leder till ett tillstånd eller ett avslag.

Vilka krav ställs på mig som återförsäljare?

I tobakslagstiftningen finns flera krav på återförsäljare. Utöver att du ska ha ett egenkontrollprogram och kunskap ställs krav på kontroll av åldersgräns, att produkter har rätt märkning och att marknadsföringen är måttfull. Tillsynen i butiken utförs av kommunen och polisen och kan genomföras med kontrollköp.

Vad innebär rökförbudet för mig som driver serveringsrörelse?

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att rökförbudet efterföljs på din uteservering. Genom att plocka bort askkoppar och annat som uppmuntrar till rökning, samt genom information till dina gäster - kan du bidra till att förbudet efterlevs.

Om jag säljer tobak i min restaurang?

Då måste du ansöka om tillstånd hos kommunen, fråga oss för mer information om hur du gör detta.

Varför finns rökförbud på vissa platser?

Ett av målen i den svenska tobakspolitiken är att rökningen ska minska eftersom den är skadlig för människors hälsa. Sedan 2005 råder rökförbud inne på restauranger och sedan 2019 är rökning förbjuden på uteserveringar. Lagstiftaren tar små steg mot ett rökfritt samhälle. Genom att rökning förbjuds på serveringsställen och vissa offentliga platser ges fler människor möjlighet att vistas där, utan att utsättas för rökens negativa effekter. Förbudet ska också leda till en minskad social exponering för rökningen och en avnormalisering som kan bidra till att färre ungdomar börjar röka.

Omfattar rökförbudet mer än bara cigaretter?

Riksdagen har genom lagen beslutat att fler produkter för rökning än tobak inte längre får användas på uteserveringar. Gäster på uteserveringar får inte använda e-cigaretter, vattenpipor (med eller utan tobak) eller annat som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Vem ska jag kontakta?

Har du frågor gällande tillstånd att sälja tobak ska du kontakta myndighetens alkohol- och tobakshandläggare. Har du frågor om rökfria miljöer ska du kontakta myndighetens miljöinspektör. Kontaktuppgifterna hittar du på denna sida under "kontakt".
Sidansvarig: Peter Mijdema
Sidan uppdaterad 2022-08-23

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?