Tobaksfria nikotinprodukter

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Riksdagen beslutade den 21 juni 2022 om en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att tobaksfria nikotinprodukter kommer att regleras från och med den 1 augusti 2022. 

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter måste ha anmält din verksamhet till kommunen innan den 1 augusti 2022. Det gäller både om du vill börja sälja eller om du redan idag säljer dessa produkter. Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som har fyllt 18 år.

  • En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen. Du får påbörja försäljningen innan du får ett svar från oss, men du får inte påbörja den innan du har anmält försäljningen

Egenkontrollprogram och marknadsföring

Utöver anmälan krävs också ett egenkontrollprogram för verksamheten. En kopia på egenkontrollprogrammet ska bifogas i anmälan och originalet ska kunna visas upp vid en inspektion. Syftet med egenkontrollprogrammet är att ge den kunskap och de rutiner som behövs för att försäljningsstället ska följa lagens bestämmelser.

  • Marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter ska vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Samtliga förpackningar av tobaksfria nikotinprodukter ska ha en innehållsdeklaration och en hälsovarning.

Ingen fastställd taxa

Med anledning av att det är en ny lag finns det för närvarande ingen fastställd taxa för tobaksfria nikotinprodukter. Därför är anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter i dagsläget avgiftsfri och kostar inget.

Vid frågor kontakta Myndighetsenheten miljö.

 

Relaterad information

Sidansvarig: Peter Mijdema
Sidan uppdaterad 2022-09-09