Tips och råd för din egen krisberedskap

Nedan finns en del webbplatser som är bra att känna till. På dessa webbplatser har man samlat information som rör allt från att grilla och bada på sommaren, till vad man ska tänka på när mörkret kryper på.

Det finns även några webbplatser som handlar om hur samhället hanterar kriser, samt hur kommuner ska arbeta förebyggande för att försöka undvika kriser i samhället. Är det något du saknar; tveka inte att höra av dig!

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB

MSB:s uppgift är att utveckla och stödja samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser. Dom bidrar till att samhället förebygger händelser och att vi är beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar ger dom stöd. De ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.
 

Din säkerhet

Dinsäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme.

På Dinsäkerhet.se hittar du ämnesområdena:

  • Barns och ungas säkerhet
  • Äldres säkerhet
  • Brand och eld
  • Fritid och resor
  • Farliga ämnen
  • Naturens påverkan
  • Din krisberedskap
  • Om risker
  • Vid olycka och Informationssäkerhet

Urvalet baseras på den aktuella skade- olycks- och riskbilden i Sverige. Dinsäkerhet.se är en del i MSB:s förebyggande olycksarbete där den enskilde individen är en viktig aktör för att reducera antalet olyckor och kriser i samhället. 

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet.se är en webbplats som ska ge praktiskt stöd för långsiktigt och systematiskt arbete med informationssäkerhet. Målet med webbplatsen är att ta fram verklighetsnära produkter med bred förankring. Det långsiktiga målet med Informationsäkerhet.se är att skapa en informationssäkerhetsportal och att samla samhällets vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhet.se erbjuder rekommendationer, vägledningar och annat material som ska underlätta och stödja verksamheters informationssäkerhetsarbete. 
 

Krisinformation

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser - före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta till den information du söker. 
 

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott. 
 

Svenska Livräddningssällskapet - SLS

Svenska Livräddningssällskapet är en ideell organisation som har funnit sedan slutet av 1800-talet. Målet är att rädda människor från att mista livet genom drunkning genom att arbeta inom områdena simkunnighet, livräddning och säkerhet. 
Sidansvarig: Malin Ekblad
Sidan uppdaterad 2022-03-02