Tillgänglighetsredogörelse för Skurup.se

Skurups kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.skurup.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Ny webbplats med fokus på tillgänglighet lanseras 9 oktober

Sedan våren 2023 arbetar vi med en helt ny webbplats. Övergången till den nya WCAG-anpassade hemsidan kommer ske 9 oktober 2023. Vi har valt att byta webbverktyg till Sitevision, som många kommuner i Sverige använder. Den nya webbplatsen kommer ha både  ett renare och tydligare formspråk.

  • Inspiration till den nya designen har hämtats från vår vackra kustremsa med vackra sandstränder och fauna.

Till vår hjälp har vi haft en webbyrå med UX/Ui-experter för att göra sidan både mer användarvänlig och mobil-anpassad. Nya webbplatsen ger dig som besökare även fler moderna funktioner.

  • Mer information kommer dagarna före lanseringen.

Hur tillgänglig är denna webbplats?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.skurup.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss detta via synpunktsbladet.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Vad gör jag om jag upptäcker brister i webbplatsens tillgänglighet?

Rapportera brister till oss, vi tar tacksamt emot det som inte fungerar för att kunna åtgärda brister i innehåll och teknik.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.

Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.

Det saknas underrubriker på delar av webbplatsen.

Texter och listor saknar rätt struktur och kan påverka uppläsningen för hjälpmedel.

Texter har låga kontraster mot bakgrunder som kan göra det svårt att se.

Ibland används färg som enda sätt att urskilja länkar eller information, vilket kan vara svårt för färgblinda.

Informationen om e-faktura är svår att nå med tangentbord och även vissa knappar.

Det saknas genväg för navigering och sektioner är inte uppmärkta, vilket gör det svårare att hoppa förbi återkommande innehåll.

Webbplatsen är inte responsiv vilket kan påverka alla användare.

Länktexter kan vara otydliga.

Fokusmarkeringen saknas för vissa knappar.

Alla pdf:er är inte tillgängliga.

I formulär kan det vara svårt att uppfatta felmeddelande. Det saknas även automatiska förslag i vissa formulär.

Sökresultaten uppdateras utan att informera hjälpmedel.

Uppläsande hjälpmedel får inte information om att menyer är hopfällda eller utfällda.

Oskäligt betungande anpassning

Skurup kommun har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat problemen så snart som möjligt. Överskrider projektet tidsramen kommer vi, under arbetets gång, tillfälligt hävda oskäligt betungande anpassning då vi har en gammal plattform, vi upphandlade en helt ny tillgänglig webbplats under slutet av 2022.

Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av skurup.se

Senaste bedömningen gjordes den 28 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 januari 2022.

Skurups kommun använder även Siteimproves testverktyg som är automatiserade, för att kontinuerligt förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Dessutom har vi en valideringsfunktion i vårt webbverktyg imCMS för att i realtid upptäcka vissa brister.

Sommaren 2021 genomförde statliga myndigheten för digital förvaltning (DIGG) en stickprovskontroll och överlämnade en rapport med resultatet. Detta har varit underlag för arbetet under hösten 2021 och vintern 2022 och är nu åtgärdade.

Vi har personal som utför stickprov gällande webbsidor och PDF-filer. Senaste kontrollen genomförd 2023 05 12.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-09-18