Trädkrona med gula löv

Kommunala tillgänglighetsrådet (TGR)

TGR ett samverkansorgan till kommunen. TGR sammanträder minst 4 gånger per år. Sammankallande är TGR:s ordförande

TGR:s uppgifter är följande:

  • Hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service med mera, till exempel färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk rehabilitering, dagcenter, hemservice, förskoleverksamhet, utbildning, fritidsverksamhet.
  • Följa förändringar i efterfråga av samhällets service.
  • Samla in funktionsnedsattas synpunkter och erfarenheter.
  • Följa den allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner).
  • Påtala önskemål och motivera resursförstärkning hos vederbörande huvudman
  • Ge ledande information om resurser till allmänheten och i synnerhet till de med funktionsnedsättning.
  • Vara interkommunal remissinstans t.ex. i planeringsfrågor och ritningsgranskning.

Representanter för tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet representeras av handikapporganisationer i Skurups kommun.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande skall medverka vid tillgänglighetsådets ordinarie möten. Tillgänglighetsådet är ett referensorgan till kommunfullmäktige.

Tillgänglighetsrådet har en ritningsgranskningsgrupp / beredningsgrupp på tre personer. Denna grupp biträdes av personal från byggnadskontoret. Förutom ovan nyss nämnda personer skall TGR i speciella frågor kunna tillkalla personer från andra grupper.

Sidansvarig: Anna Andersson
Sidan uppdaterad 2020-08-26

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?