Telefonnummer vid akuta situationer

112 - SOS alarm

Hit ska du ringa om du är i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan man få hjälp av till ex­em­pel ambulans, brand­kår el­ler po­lis. Om du inte upplever att ditt problem är så akut att du behöver ringa 112 så ska du istället ringa Polisens eller Sjukvårdens nummer som du ser nedan.
 

114 14 - Polisen

114 14 är po­li­sens te­le­fon­num­mer för ären­den som in­te är aku­ta, till exempel en po­li­san­mä­lan. Man kan ringa hit var man än är i lan­det och bli kopp­lad till närms­ta po­lis­myn­dig­het. Polisen har öppet för samtal dygnet runt årets alla dagar. Om man är ut­om­lands och vill ringa po­li­sen så ring­er man 0046-77-114 14.
 

1177 - Sjukvårdsrådgivningen, råd om vård

Sjuk­vårds­råd­giv­ning­en sva­rar på di­na frå­gor, be­dö­mer ditt be­hov av vård, ger dig råd och hän­vi­sar dig till rätt vård­mot­tag­ning när så be­hövs. Även om du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till 1177, så hänvisar de dig rätt. På Sjukvårdsrådgivningen arbetar sjuk­skö­ters­kor med hög kom­pe­tens och lång er­fa­ren­het. Sjukvårds­råd­giv­ning­en är öp­pen dyg­net runt.
 

0411-53 61 91 - Individ och familjeomsorg, mottagningen

Om du är oro­lig för att ett barn el­ler ung­dom far il­la bör du kontakta Mottagningen som är öppen: mån-fre kl 9-12.
Är ditt ärende akut och du behöver ringa efter kontorstid ring polisen i Ystad, på telefonnummer 114 14.
 

020-51 20 20

En väg in för att nå BUP - Psykiatrisk mottagning för barn och unga. Har du frågor om barn och ungas psykiska hälsa, 0 -18 år, ring En väg in, telefontid vardagar 08.00-16.30. När de har stängt hänvisar vi dig till BUPs akutmottagning, se nedan.
 

040-33 17 11 - BUP akutmottagning

Om du behöver komma i kontakt med BUP utanför telefontiden ovan, kan du ringa BUP:s akutmottagning i Malmö.
 

0411-116 111 - BRIS Barnens hjälptelefon

Till BRIS kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
 

077-150 50 50- BRIS vuxentelefon

Till BRIS kan vuxna ringa och prata om barn på ovan telefonnummer.
 

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på dina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2018-05-03

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?