När du behöver prata med någon - telefonnummer

116 111 Barnens hjälptelefon, BRIS
Till BRIS kan man ringa om man vill pra­ta med en vux­en. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

020-50 50 50 Kvinnofridslinjen
Kvin­no­frids­lin­jen är en na­tio­nell stöd­te­le­fon för den som ut­satts för hot, våld el­ler sex­u­el­la över­grepp. An­hö­ri­ga och när­stå­en­de kan ock­så ringa. Man kan ringa dyg­net runt och sam­ta­let är gra­tis. Sam­ta­let syns in­te på te­le­fon­räk­ning­en.

0200-21 20 19 Brottsofferjouren
Brottsof­fer­jou­ren är en ide­ell för­e­ning som ger stöd till per­so­ner som ut­satts för brott, bli­vit vitt­ne till brott el­ler är an­hö­rig el­ler när­stå­en­de till brottsof­fer. Dit kan man ringa och va­ra ano­nym om man vill och få stöd och in­for­ma­tion.

020-22 00 60 Nationella hjälplinjen
Hit kan man ringa om man har en psy­kisk kris el­ler be­fin­ner sig i en an­nan svår livs­si­tu­a­tion, för att få råd­giv­ning och stöd. Öppettider: 13-22 alla dagar.

020-546 987 Dopingjouren
Hit kan du ringa om du har frågor om doping, biverkningar, symptom och så vidare. Du är helt anonym. Öppettider: måndag- fredag kl 10-12 och 13-16.

077-150 50 50 BRIS Vuxentelefon
Till BRIS Vuxentelefon kan du som förälder ringa om du har frågor eller oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer allvarliga frågor. Öppettider: vardagar kl 11-13.

08-702 16 80 Jourhavande medmänniska
De som svarar i telefonen har genomgått en grundutbildning, men har ingen specialkompetens som kuratorer eller psykologer, utan är som namnet antyder, just vanliga medmänniskor. Till Jourhavande medmänniska du ringer helt anonymt. Öppettider: varje natt kl 21-06.

UMO - din ungdomsmottagning på nätet
UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Sidansvarig: Britt-Marie Ekroth
Sidan uppdaterad 2016-05-30

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?