Jojokort elev

Buss/tågkort för gymnasieelever läsåret 2019/2020

Skolbiljett

Skolbiljett är ett resebidrag (ett resekort) till gymnasieelever i Skurups kommun som är till för att bekosta dagliga resor, med kollektiva färdmedel, mellan bostad och skola.

Samma skolbiljett gäller för hela gymnasietiden. Kontakta Skånetrafikens kundservice vid frågor:

Klicka här för Skånetrafikens kundservice

Klicka här för mer information om Skolbiljetten

Bestämmelser

Bestämmelser om resebidrag återfinns i Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

För att vara berättigad till skolbiljett gäller följande:

  • Du är folkbokförd i Skurups kommun
  • Du går i gymnasieskola eller deltar i uppföljningsprogram (individuellt program)
  • Du är under 20 år (t o m vårterminen det är du fyller 20) och har rätt till studiehjälp, se Studiestödslagen (1999:1395)
  • Din dagliga färdväg mellan bostad och skola är minst 6 km enkel resa (cykelväg enligt Skånetrafikens hemsida)
  • Du uppbär inte inackorderingsbidrag

Hur du får din skolbiljett

Om du startar dina studier vid höstterminens början (och kommit in på vald linje vid huvudantagningen) skickar Skånetrafiken din skolbiljett med brev till din folkbokföringsadress.

Undantag: Har du kommit in på vald linje vid restantagningen (om du inte alls kommit in vid huvudantagningen), flyttar till Skurups kommun alternativt påbörjar dina gymnasiestudier under pågående läsår måste du hämta din skolbiljett i informationen på kommunhuset. Medtag antagningsbesked och giltig legitimation.

OBS! Du ska behålla ditt kort under hela din gymnasietid.

Kontantbidrag

Normalt utgår resebidraget i form av skolbiljett. Kontantbidrag beviljas endast i undantagsfall då förbindelser mellan bostad och skola saknas helt. Vid ansökan om kontantbidrag kontakta ansvarig på förvaltningen, tel 0411- 53 62 71.

Ändrade förhållanden

Ändrade förhållanden under utbildningstiden skall snarast meddelas till Skurups kommun. Om du inte längre uppfyller villkoren för resebidrag, t ex genom flyttning, avbrutna eller ej påbörjade studier, är du skyldig att snarast lämna tillbaka erhållen skolbiljett.

Övrigt

Skolbiljetten är personlig och får inte lånas ut till någon annan. Skulle du förlora din skolbiljett anmäler du detta till kommunen som då utfärdar en ny skolbiljett mot en avgift, för närvarande 300 kr.

 

 

 

Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2019-12-18

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?