Svaneholm_Foto_Jan_Johannesson

Svaneholm

Runt Sveneholmsshön finns en tillgänglighetsanpassad slinga på 27 km, kallad Jaktstigen

Området kring Svaneholms slott bjuder på många möjligheter till naturupplevelser och rekreation. Promenera i Hästhagens naturreservats vackra bokskog, hyr en roddbåt och fiska i Svaneholmssjön eller följ den tillgänglighetsanpassade jaktslingan på ca 2,5 km runt sjön, som tar dig genom vacker ädellövskog och trolsk miljö i alsumsskog.

Längs stigen finns ett antal grillplatser, ett gym och är försedd med utsiktsplatser och spänger, så att du kan gå torrskodd hela vägen.

Längs stigen finns ett antal grillplatser, ett gym och är försedd med utsiktsplatser och spänger, så att du kan gå torrskodd hela vägen.

 

Skurups kommun har fått två nya naturreservat
Norreskog och Vassen intill Svanholms slott har under 2016 blivit naturreservat. 

Norrskog är ett av Svaneholmsområdets nya naturreservat Norreskog 

Vassen är ett Svaneholmsområdets nya naturreservat Vassen  


Syftet med naturreservaten är att bevara biologisk mångfald och att skydda, vårda och återställa värdefulla natur och kulturmiljöer. Områdets ädellövskog och andra ingående natur- och kulturmiljöer samt områdets långa kontinuitet som trädbärande mark med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 


Området har, med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets enskiftesform som initierades  på Svaneholm, ett särskilt bevarandevärde utifrån sin nationella betydelse för den jord- och skogsbrukshistoriska landskapsutvecklingen i Sverige. Det har därigenom särskilt stor potential att belysa sambandet mellan natur och kultur då det gäller biologisk mångfald och det biologiska kulturarvet. Området har också en stor potential för att skapa ökad förståelse och ökat intresse hos brukare och besökare för sambandet mellan natur- och kulturmiljövärden.

Läs mer om naturreservaten på Länsstyrelsens hemsida, se länk

Sidansvarig: Henriette Ellberg
Sidan uppdaterad 2017-01-27

Länkar

Svaneholms strövområde

Informationsbladet om Svaneholms strövområde kan även hämtas hos Information Skurup i kommunhuset.

Länsstyrelsen

Naturreservat i Skåne

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?