Strategi för näringslivsutvecklingen i Skurups kommun

Syftet med strategin är att skapa ett dokument som håller över tid. Det kan användas för planeringen för en fortsatt positiv utveckling av näringslivet i Skurups kommun. 

Att producera en strategi för näringslivsutveckling för Skurups kommun är av gemensamt intresse såväl för det lokala näringslivet som för kommunen och dess medborgare.

Målsättning

Målsättningen är att utvecklingen ska vara hållbar och innebära en tillväxt som tar hänsyn till människan, företagandet, miljön och ekonomin. Välkommen att kontakta oss för mer information eller om du har frågor.

Näringslivsstrategi

Skurup kommuns näringsliv är centralt och av avgörande betydelse för hela kommunen. Näringslivet skapar förutsättningarna för välfärden och är en viktig del av kommunens attraktivitet som boende-, besöks- och etableringsort.

Näringslivsstrategin ska bidra till att främja ett gott företagsklimat och goda förutsättningar för att etablera, driva och utveckla företag i kommunen. Näringslivsstrategin går att läsa under rubriken Länkar. 

Sidansvarig: Sahand Kousha
Sidan uppdaterad 2021-10-13