Språkutvecklande arbetssätt

Utvecklingsprojekt tillsammans med Skolverket

Skurup är med i ett flerårigt utvecklingsprojekt i samarbete med Skolverket där en av delarna är att arbeta mer språkutvecklande på förskolorna. Detta gör vi bland annat genom våra Språkbyggare som är pedagoger med fördjupad kunskap kring språkutvecklande arbetssätt. Deras roll är att verka som inspiratörer och de har en ledande roll i verksamhetens språkutvecklande arbete. 

Aktivit arbete med språk och kommunikation

Språkutvecklande arbetsmetoder innebär att pedagogerna arbetar aktivt med språk och kommunikation och med att erbjuda varierande språkstimulerande lärmiljöer och material. En viktig del i språkutvecklande arbetssätt är att arbeta med och stödja barnens alla språk och uttryckssätt.

Förskolans pedagoger arbetar med barnens språkutveckling varje dag i både planerade och spontana aktiviteter samt vid vardagssituationer såsom exempelvis matsituation, påklädning, utevistelse, sagoberättande, högläsning och blöjbyte. På förskolan ”språkduschar” vi barnen, det vill säga benämner ord och skeenden i vardagen, för att ge dem ett rikt språk. 

Högläsning och berättande är stående inslag i förskolans vardag. Att lyssna till en saga eller berättelse varje dag ger möjligheter till samtal om olika ord och begrepp. 

I det tematiska arbetssättet introducerar personalen nya ord och begrepp. Barnens tidigare kunskaper och erfarenhet knyts ihop med ny kunskap.  

Sidansvarig: Ulrika Fridh
Sidan uppdaterad 2021-08-23