Spara el

Nu måste vi hjälpas åt och använda mindre el, särskilt under höglasttimmarna, för att elen ska räcka till alla.

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Risken för att elen inte räcker till är större än någonsin. I slutet av veckan, fredagen den 9 december, kopplas kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 bort för att åtgärda ett fel i generatorn. Arbetet ska pågå 9–18 december. Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande enhet, därför blir konsekvenserna stora.

Vi måste sänka förbrukningen under höglasttimmarna 08-11 och 16-19

Så sparar vi tillsammans på elen och påverkar tillgången till den el som finns:

  • Sänk värmen inomhus
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av apparater och släck lamporna
  • Tänk efter vad du använder el till

Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver.

Genom att minska förbrukningen minskas belastningen på elnätet, vilket i sin tur minskar risken för såväl frånkoppling som mycket höga elpriser.

Situationen är allvarlig

Vi signalerar allvaret i situationen som råder under perioden från 9–18 december och uppmanar till att följa utvecklingen och att tänka solidariskt för samhällets bästa. Sannolikheten att det blir en manuell frånkoppling har aldrig varit större.

Oskarshamn 3 kopplas bort i slutet på veckan

I slutet av veckan, fredagen den 9 december, kopplas kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 bort för att åtgärda ett fel i generatorn. Arbetet ska pågå 9–18 december, Oskarshamn 3 är Sveriges största elproducerande enhet. Att betydande mängd elproduktion faller bort påverkar alltid energimarknaden i någon mån, men redan nu är läget ansträngt.

Ringhals 4 avstängd fram till slutet av februari 2023

Sedan tidigare är kärnkraftverket Ringhals 4 avstängt för reparationsarbete som beräknas pågå till slutet av februari 2023.

Alla behöver hjälpas åt!

Frånkoppling kan i det här läget inte uteslutas, då det är avhängigt av hur situationen utvecklar sig. Med anledning av det ansträngda läget så är det viktigt all vi alla hjälps åt med att minska förbrukningen under perioden då Oskarshamn 3 är ur drift.

Reducerad elproduktion

Vattenkraftproduktionen i norra Sverige har de senaste veckorna varit något reducerad för att lägga ett skyddande istäcke på flera av de stora älvarna. Detta arbete görs varje år för att undvika en situation där det bildas issörja och isflak som påverkar vattenkraftverkens produktion. Det har också rått ett väderläge där det bildas isbeläggningar på en del vindkraftverk i norra Sverige och i Finland. Isbeläggning gör att vindkraftverkens effektivitet minskar.

Elanvändningen påverkas i hög grad av utomhustemperaturen

Elanvändningen påverkas i hög grad av utomhustemperatur, och väderprognoserna för de kommande två veckorna pekar på temperaturer betydligt under de normala.

Effektbrist till följd av försämrade importmöjligheter

Det europeiska, och således även det svenska, energisystemet är kraftigt påverkat till följd av en rad faktorer, men främst av en kraftigt minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av kraftigt minskade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland. Detta tillsammans med det osäkra omvärldsläget medför försämrade importmöjligheter och gör att bedömningen av risken för effektbrist i nuläget är reell.

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2022-12-21