Skurups kommun i sociala medier

Skurups kommun finns i flera sociala medier för att de ska vara enkelt för dig att få information och kontakta oss. Kommunen har både övergripande konton och konton för olika verksamheter. Gilla oss gärna!

 

Hashtaggar

En hashtag är ett sätt att kategorisera innehållet på sociala medier. På Instagram och Facebook använder vi gärna följande taggar för att kategorisera innehållet:

#mittskurup - generellt för platsen Skurups kommun

#skurupskommun - något som rör organisationen Skurups kommun

#jobbaiskurup - om något rör Skurups kommun som arbetsgivare

#tillsammansiskurup - om något som rör kommunen som boendeplats

Skurups kommuns officiella Facebooksida

Diarieföring

Synpunkter som kommer till kommunen via sociala medier, som inte bedöms vara av ringa betydelse, registreras och blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning, skyndsamt och i läsbar form, tillhandahålla den.

Sidansvarig: Leif Rahnasto
Sidan uppdaterad 2021-08-17