Smart Little Village 20 april 2023: landsbygdsexpansionen

Årets övergripande tema är ”Landsbygdsexpansionen”, vilket kommer innehålla en mängd talare som delar med sig av kunskaper och erfarenheter inom följande områden;

  • Tillväxt
  • Cirkulär ekonomi och Hållbarhet
  • Lokal innovation
  • Hur skapar vi en attraktiv kommun att arbeta i
  • Malmö-Lund Regionen + Greater Copenhagen + Hamburg

Smart Little Village är en konferens med fokus på mindre kommuner (5 000 – 50 000 invånare) och deras utvecklingspotential.

Syftet med Smart Little Village är att skapa ett innovativt forum så som Davos är, för mindre kommuner och med en målgrupp bestående av personer med intresse av stadsutveckling för denna kommunstorlek.

 

I samarbete med Skurups kommun, Skurups Sparbank samt ett antal företag och kommuner, har konferensen kunnat genomföras på ett framgångsrikt sätt med många intresserade deltagare från både privat näringsliv och kommunala verksamheter.

Program

Konferensen hålls på Skurups Sparbank Arena den 20/4

08.00  REGISTRERING och Kaffe

08.30 Inledning Marcus Willman, Skurups kommun, och Inga-Lill Hellberg, Skurups Sparbank. Vi direktsänder inledningen via Skurups kommuns officiella Facebook-sida.

Tema Tillväxt

08.40 – 10.00 moderator Åsa Kåryd, Telia

Dan Olofsson, IT-entreprenör, Utvecklingen av Kaxås

Dave Borg, Förvaltningschef Miljö och Samhällsbyggnad, Katarina Borgstrand, Tillväxtchef, Anna Envall-Lundberg, Kommunikationstrateg, Eslövs utvecklingssatsning inom Östra Eslöv!

Martin Cederström, marknadschef Installation & Industri E-mobilty, Elektroskandia Sverige AB. ”Framtidssäker laddinfrastruktur.” Går omställningen till elbilar i den takt vi tänkt oss och hur bygger man framtidssäker laddinfrastruktur?” Hur ska man planera så det blir ändamålsenligt för både fastighetsägaren, kommunen samt användaren.

Siavosh Derakhti, Social entreprenör/samhällsbrobyggare, "Hur bygger vi ett smartare, tryggare och inkluderande samhälle"

Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör Tech Sverige

Michael Herbing, Verksamhetsansvarig Industrins Hus i Lund

Alfred Appelros,  VD Getsocial & Ledamot Företagarnas Riksstyrelse, "Generativ AI – Inget kommer bli sig likt"

10.00 – 10.30  Fikapaus

Tema Cirkulär ekonomi och Hållbarhet

10.30 moderator Magdalena Nour, Förändringsledare & Hållbarhets strateg Exceed

Mattias Hansson, VD för International Space Asset Acceleration Company AB "Därför bör du bry dig om Rymden (om du vill bli rik - och rädda Jorden)”

Hervé Corvellec, Professor i företagsekonomi vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet, ”Om den cirkulära ekonomin ska vara hållbar….”

Mattias Svensson, Segmentchef Fastighet Elektroskandia Sverige AB. Alexander Lindblom, KAM Fastighet. ”Elektrifiering av samhället ställer krav på energibesparing.” Vad gör vi när ljuset slocknar? Lysrör förbjuds och 17 miljoner armaturer berörs. Byt kostnader mot besparingar.

Jan Axlund-Horneij, Försäljningschef Kompanjonen gruppen, ”Professionellt återbruk”

Paneldialog med Christian Alexandersson, Bjuvs kommun Mikael Vallberg, Eslöv kommun, Henrik Lundblad, Tomelilla kommun och Mirja Ullvig, Trelleborgs kommun.

 
12.00 – 13.00  Mingellunch

Tema Lokal innovation

13.00 – 14.30 moderator Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef Tomelilla

Jan Malmgren, VD för Smarta byar, ”Veberöd, en smart by som inspirerar globalt”?

Linn Ehde, Hållbarhetsstrateg Trelleborgs kommun ”En miljon idéer”

Marie Kry, NewsAigency

Christian Alexandersson, tf Kommundirektör Bjuvs kommun, "Expansion genom lokal innovation"

Jens Persson, Projektledare TAM Group, ”Skurups handelsplats”

Henrik Lundblad, Näringslivs- och exploateringschef Tomelilla kommun "Metoder för lokal innovation"

14.30 – 15.00  Fikapaus

Tema Hur skapar vi en attraktiv kommun att arbeta i

15.00 – 15.30 moderator Magnus Nanne VD Human Resources Consultant. Nebbiolo Consultning AB

Maria Stellinger Ernblad, Utvecklingschef inom Malmö stad "Rebellkultur"

Marie Norén, Founder Gigstep & Geist by Gigstep, “ Är guldklocka allas målbild?"

Tema Malmö-Lund Regionen + Greater Copenhagen + Hamburg

15.30 – 16.25 moderator Johan Wessman, VD för dansk-svenska Øresundsinstituttet

Panelsamtal med Jörgen Nilsson, VD Trelleborgs hamn, Linus Eriksson, VD Öresundsbron, Stefan Gustafsson, Regionchef Sweco, Christian Hallberg, Näringslivsenheten Hållbar tillväxt Lunds kommun

16.25 – 16.30 Avslut och tack för idag!

Marcus Willman, Skurups kommun Inga-Lill Hellberg, Skurups Sparbank

Om du inte själv har möjlighet att anmäla dig, så har du kanske någon/några kollegor som skulle vilja uppleva en unik plats med härlig stämning och inspirerande talare.

Mer information finns på Smart little villages webbplats.

Fotografering och filmning sker på plats.

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2023-04-25