Om Slimmingeby skola

Skolan är en år F - 6 skola och har ca 80 elever. Vi arbetar åldersblandat i följande indelningar: förskoleklass, åk 1-3 och åk 4-6. Slimmingeby skola är belägen i ortens gammal byskola. Den ligger nära den natursköna Romeleåsen där upptagningsområdet är vidsträckt och har landsbygdskaraktär.

 

Nyfikenhet i lärandet

På Slimmingeby skola ska lust och nyfikenhet prägla barnens sätt att lära. Vi bjuder barnen på stora möjligheter till individuella utmaningar, skapar stor delaktighet i klassrummet genom kooperativa strukturer som samtidigt ökar förmågan till gott samarbete. Genom sätta ord på sin vardag får barnen ett rikare språk, vilket fungerar som en nyckel till andra ämnen. 

Vi ska utbilda våra barn så att de får:

  • En beredskap inför framtiden
  • En förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Kunna samspela med andra
  • En god självtillit
  • En förståelse för sitt eget lärande
  • En vilja att lära mer
Sidansvarig: Henric Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-08-26