Kvalitet och resultat, Slimmingeby skola

Slimmingeby skola ingår i Skurups kommuns kvalitetssystem för skola och förskola. Detta bygger på, dels utvärderingar i klasserna och bland personalen, dels enkäter som besvaras varje vår av föräldrar, personal och elever. Vi analyserar vårt resultat och måluppfyllelse. Därefter väljs lokala mål ut som vi arbetar med under läsåret. Mer information om kvalitetsarbetet för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola i Skurups kommun hittar du på sidan Kvalitet och resultat.

Silhuett av flygande gås, ett landmärke och staty vid väg E65, Skurups kommun. Solnedgång, moln, billjus.
Sidansvarig: Henric Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-08-24