Fritidshem

På fritidshemmet finns det elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritids är öppet mellan kl 6.00 - 18.00
 
Mål för Slimmingeby fritidshem
Barnet ska ha en trygg, meningsfull tid på fritidshemmet
 
Hur: Barnet ska ha en nära, daglig vuxenkontakt. Samtala med barnen. Kunna lyssna på varandra. Erbjuda väl planerade, genomtänkta aktiviteter.
 
Få möjlighet att utveckla fantasi, kreativitet och skapande.
 
Hur: Ge tid för lek. Ge förutsättningar för kreativitet och skapande genom ett tillåtande arbetssätt där olika material tillhandahålls. Ge tid att slutföra saker man påbörjat.
 
Social utveckling, att fungera i olika konstellationer, barn-barn, barn-vuxen.
 
Hur: Genom planerade eller spontana lekar (ute och/eller inne), aktiviteter, där personalen är uppmärksamma på t.ex. språk, handlingar m.m. Nolltolerans vid fula ord, svordomar m.m.
 
Främja fysisk och psykisk hälsa.
 
Hur: Utevistelse med bra kläder. Bra, varierande kost vid frukost, mellanmål o ev. middag. Fruktstund på eftermiddagen/kvällen. Tryggt och trivsamt klimat mellan barn-barn, barn-vuxna, vuxen-vuxen för att förebygga psykisk ohälsa.
 
Främja personlig utveckling, att barnet utvecklar en god självbild och ett gott självförtroende.
 
Hur: Barnet ska få prova på olika saker. Ok att inte lyckas, men "jag vågade i alla fall prova". Kunna berätta om sig själv och våga uttrycka sina åsikter. Känna till sin adress, telefonnummer, efternamn, mellannamn samt lite om sin familj (namn, ålder, m.m.) Lyssna när andra berättar.
 
Främja en god språkutveckling, fri från svordomar mm
 
Hur: Lyssna när barnen berättar. Ställa frågor. Högläsning. Uppmuntra barnen att berätta för varandra.
 
Ge livskunskap. Förbereda för livet.
 
Hur: Väcka barnens intresse för hur samhället, andra människor, vuxenlivet och omvärlden fungerar.
 
Stötta barnen i deras sökande efter en meningsfull hobby, fritidssysselsättning.
Hur: "Prova på" olika spel, idrotter, skapande m.m. När tillfälle ges, t.ex. sportlov, träffa olika föreningar. Uppmuntra intressen.

 

Sidansvarig: Jenny Lundberg
Sidan uppdaterad 2019-09-06

Kontakt

Kontaktperson:

Tel: 0411-53 62 52

Tel: 0411-53 62 54

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?