Fritidshem

På fritidshemmet finns det elever från förskoleklass till årskurs 6. Fritids är öppet mellan kl 06.00 - 18.00.

 

Mål för Slimmingeby fritidshem

 

Barnet ska ha en trygg och meningsfull tid på fritidshemmet

Hur: Barnet ska ha en nära och daglig vuxenkontakt. Samtala med barnen. Kunna lyssna på varandra. Erbjuda väl planerade och genomtänkta aktiviteter.

Få möjlighet att utveckla fantasi, kreativitet och skapande

Hur: Ge tid för lek. Ge förutsättningar för kreativitet och skapande genom ett tillåtande arbetssätt där olika material tillhandahålls. Ge tid att slutföra saker man påbörjat.

Social utveckling, att fungera i olika konstellationer, barn-barn, barn-vuxen

Hur: Genom planerade eller spontana lekar (ute och/eller inne), aktiviteter där personalen är uppmärksamma på t.ex. språk, handlingar m.m. Nolltolerans vid fula ord, svordomar m.m.

Främja fysisk och psykisk hälsa

Hur: Utevistelse med bra kläder. Bra och varierande kost vid frukost, mellanmål o ev. middag. Fruktstund på eftermiddagen/kvällen. Tryggt och trivsamt klimat mellan barn-barn, barn-vuxna, vuxen-vuxen för att förebygga psykisk ohälsa.

Främja personlig utveckling, att barnet utvecklar en god självbild och ett gott självförtroende

Hur: Barnet ska få prova på olika saker. Tillåtet att inte lyckas men "jag vågade i alla fall prova". Kunna berätta om sig själv och våga uttrycka sina åsikter. Känna till sin adress, telefonnummer, efternamn, mellannamn samt lite om sin familj (namn, ålder, m.m.) Lyssna när andra berättar.

Främja en god språkutveckling, fri från svordomar mm

Hur: Lyssna när barnen berättar. Ställa frågor. Högläsning. Uppmuntra barnen att berätta för varandra.

Ge livskunskap - förbereda för livet

Hur: Väcka barnens intresse för hur samhället, andra människor, vuxenlivet och omvärlden fungerar.

Stötta barnen i deras sökande efter en meningsfull hobby, fritidssysselsättning

Hur: "Prova på" olika spel, idrotter, skapande m.m. När tillfälle ges, t.ex. sportlov, träffa olika föreningar. Uppmuntra intressen.

Sidansvarig: Henric Nilsson
Sidan uppdaterad 2022-09-06