Skymd sikt – dags att klippa häcken? Det gäller dig som har tomt intill gatan

Bäst för trafiksäkerheten är att du inte har träd eller buskar som växer över gångbanan och gatan utanför din tomtgräns.

 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör Du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.
 

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Tänk på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan, vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att det ska vara enkelt att läsa vägmärken.
 

Fri höjd är minst:

  • Minst 2,5 meter för gångväg
  • Minst 3,2 m över cykelväg
  • Minst 4,6 meter för körbana

Vad säger lagen?

Fastighetsägare ska se till att växtlighet på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, så som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten tar överhand kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.
 

Plan- och bygglagen 3 kapitlet 17 §:

"Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas."
Sidansvarig: Linn Fox
Sidan uppdaterad 2021-10-17